Šansa za višestruku dobit

U poljoprivrednoj proizvodnji stočarstvo predstavlja najvažniji strategijski pravac.

S toga je pokretanje stočarske proizvodnje od izuzetne važnost za ekonmski prosperitet jedne države, i to iz više razloga.

Prvenstveno neophodno je radi obezbeđivanja dovoljne  količine hrane, a zatim i pokretanja ostalih grana poljoprivrede poput ratarstva i biljne proizvodnje. Dok veća upotreba organskog đubriva povećava prinos biljaka i proizvodnju zdrave hrane.   

    Međutim, ono što posebno treba naglasiti jeste da na seoskim gazdinstvima postoji veliki broj staja za držanje sitne i krupne stoke, koja se uz minimalna ulaganja mogu se modernizovati i ponovo staviti u funkciju.

Posebno kada znamo da izgradnja novih objekata predstavlja visoku stavku troškova u svinjarskoj, živinarskoj, a posebno u govedarskoj proizvodnji. Zbog višedecenijskog gušenja stabilnih ekonomskih uslova za stočarsku proizvodnju, ovi objekti su danas poluprazni, ili pak u potpunosti prazni.

    Ministarstvo poljoprivrede mora vršiti ulaganja kroz razne podsticaje za adaptaciju postojećih staja. Na ovaj način omogućava se oživljavanje seoskih domaćinstava. Stočarska proizvodnja može uposliti čitavu porodicu, bez obzira na starosno doba i pol. Kada se tome pridoda i udruživanje stočara po liniji proizvodnje u specijalizovane zadruge, kao i povezivanje sa prerađivačkom industrijom – dobit je višestruka. 

Dragana Milićević
član Saveta za selo, poljoprivredu i preduzetništvo