Пре неколико дана, у великим трговинским ланцима, попут „Максија“ и „Темпа“, радницима су подељени витамин Ц, заштитне маске и рукавице. Проблем је настао када су запослени примили плате и на листићима је била ставка, коју они нису разумели и тумачили су је као „одбијање од плате због витамина“ и „поделе маски и рукавица“. Delhaize компанија је демантовала да се ради о одбијању од плате и објаснила да се ради о поклонима које послодавац даје запосленима и који имају карактер зараде у складу са Законом о раду, па су стога морали да обрачунају и плате порезе и доприносе на редовну зараду. 

Међутим, морамо да подсетимо како јавност тако и све запослене, да Уредбом о организовању рада код послодавца за време ванредног стања која је ступила на снагу 16.03.2020. године, послодавац је дужан, да у циљу осигурања заштите и здравља запослених и странака обезбеди све опште, посебне и ванредне мере које се односе на хигијенску сигурност објеката и лица у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (члан 4).

Дакле, за запослене и радно ангажоване, који су у непосредном контакту са странкама или деле радни простор са више лица, потребно је обезбедити довољне количине заштитне опреме у складу са посебним прописима. У овом случају, послодавац је изабрао витамин Ц, маске и рукавице, које никако не могу да се третирају као поклони, већ као обавеза послодавца у складу са горе поменутим законом. Према томе, послодавац ни под каквим условима не може да наплати порез на поклон када се ради о заштитном материјалу запослених.

Сагласно наведеним одредбама Уредбе, запослени имају право, а послодавац обавезу да обезбеди заштитна средства, што значи да је смањивање зараде у висини предметних средстава незаконито. Запослени би требало да се обрате послодавцу ради повраћаја новца, како би избегли подношење тужбе за стицање без основа (Закон о облигационим односима, чл. 210-219). Боље је решити то на овај начин, јер је у питању спор мале вредности, него судским путем тражити заштиту права који би био и компликован, дуготрајан и скуп.

 

Гордана Церовић и Светлана Максовић – Савет за уставна питања, правду и законодавство

Извор фото: независне.цом