Dr Nemanja Zarić: Svaki građanin ima pravo na zdravstvenu zaštitu

Briga za zdravlje naroda je jedan od najvažnijih zadataka države. Zdravlje je osnov radnog i odbrambenog kapaciteta svake države, a zdravstvena zaštita i jedan od temelja sigurnosti, opstanka i ostanka kako svakog pojedinca tako i porodice, kao osnovne jedinice društva – smatra doktor Nemanja Zarić, kandidat na listi Dosta je bilo i Dveri.

On ističe da je prioritet prevencija, a kao najbitnije vidove prevencije izdvaja: promocija zdravih stilova života, prevencija malignih oboljenja, prevencija rizičnih ponašanja, i preventivni programi za žene i trudnice.


Pored ovoga, potrebno je pružiti podršku osetljivim grupama stanovništva (žene tokom trudnoće, porođaja i materinstva, deca, studenti, stare osobe i invalidi).


Pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu mora biti dostupno i jednako pristupačno svima. Mora se obezbediti da svi građani imaju zdravstvene knjižice. Osnovni lekovi i sredstva za lečenje moraju biti svima obezbeđeni u slučaju potrebe.


Treba sve učiniti da se liste čekanja skrate i da se pruži pomoć porodicama u kojima postoje oboleli kao i invalidima i drugim osetljivim grupama.


 

GrO Dveri Beograd