Boško Obradović: Stefanovićev studentski dosije je novi kriminal

Zašto je Megatrendu bilo potrebno 25 dana da objavi studentski dosije Nebojše Stefanovića? Zato što im je trebalo toliko vremena da ga falsifikuju. Zašto dr Nebojša Stefanović lično još uvek nije javno pokazao svoj studentski indeks i diplomu o stečenom visokom obrazovanju? Zato što ti dokumenti ne postoje kao ni inostrani fakultet koji je ministar završio i mnogo teže se falsifikuju pa im za to treba više vremena.

Ono što je predsednik Saveta Univerziteta Megatrend akademik Ljubiša Rakić objavio kao studentski dosije Nebojše Stefanovića je težak falsifikat i nova kriminalna prevara za koju će svi nadležni na Univerzitetu Megatrend na čelu sa akademikom Rakićem morati da odgovaraju. Iz objavljenog dosijea saznali smo još niz informacija koje apsolutno idu na ruku dokazima da je fakultetska diploma Nebojše Stefanovića na fantomskom inostranom Megatrend fakultetu nepostojeća.  


Naime, dozvolu za nekakva predavanja i održavanje ispita još uvek nepoznate filijale londonskog privrednog društva „Megatrend International Expert Consortium Limited“ u Beogradu dalo je tadašnje savezno ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom. To i jeste bio posao tog ministarstva u čijoj je nadležnosti bilo davanje dozvola za rad stranih firmi u našoj zemlji. Međutim, to ministarstvo po tadašnjim zakonima nije moglo da daje dozvole za rad stranih obrazovnih institucija u našoj zemlji, i – što je presudno –  privredno društvo „Megatrend International Expert Consortium Limited“ iz Londona uopšte nije registrovano za obrazovnu delatnost u Velikoj Britaniji, i samim tim nije moglo da izdaje nikakvu licencu za tu delatnost u Srbiji.


Ono što Univerzitet Megatrend krije kao najvažniju tajnu informaciju jeste kako se zvala lažna filijala ovog lažnog inostranog fakulteta u Beogradu, koja je zapravo održavala fakultetske aktivnosti u Sava centru od 1990-2014, u kojoj je diplomirao Nebojša Stefanović i još 1053 njegovih kolega lažnih studenata. Na računu za zakup sale iz novembra 1996. godine kao adresa naručioca ovog posla stoji – verovali ili ne – izvesni „Megatrend 11000 Beograd“, a rukom je iznad ovoga dopisano „Poslovna škola“. Kakva je ovo poslovna škola „Megatrend 11000 Beograd“ i u kakvoj je ona vezi sa privrednim društvom „Megatrend International Expert Consortium Limited“ iz Londona – akademik Rakić nam nije odgovorio.


Informacija koja stoji na zvaničnom sajtu ministra unutrašnjih poslova je da je on završio osnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu, što je – laž! Nebojša Stefanović nije završio nikakav domaći fakultet, pa ni fantomsku poslovnu školu „Megatrend 11000 Beograd“, već je nostrifikovao diplomu nepostojećeg inostranog fakulteta „Megatrend International Expert Consortium Limited“ za diplomu Megatrendovog domaćeg Fakulteta za poslovne studije koji nikada nije studirao. U postupku nostrifikacije diplome utvrđuje se stepen i vrsta stručne spreme i stručni naziv koji pripada imaocu diplome stečene u inostranstvu. Kako se može vršiti nostrifikacija diplome koja nije stečena u inostranstvu, tj. koju nije izdala obrazovna institucija već eventualno strano privredno društvo koje nije registrovano za obrazovnu delatnost?


Ključni dokument koji akademik Rakić nije pokazao javnosti jeste ugovor o saradnji između inostranog privrednog društva „Megatrend International Expert Consortium Limited“ iz Londona i poslovne škole „Megatrend 11000 Beograd“, ako takvo nešto uopšte postoji. Iz toga bismo videli kako je privredno društvo koje u Velikoj Britaniji nije registrovano za obrazovnu delatnost moglo da izda licencu nekakvoj poslovnoj školi u Srbiji da se bavi visokim obrazovanjem, i ko je to odobrio od tadašnjih nadležnih državnih organa, što je čist kriminal.


Zakonom o univerzitetu koji je stupio na snagu 1992. godine i koji je važio u vreme studiranja Nebojše Stefanovića iz Beograda u članu 14. precizirano je da Ministarstvo prosvete utvrđuje ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti univerziteta i za početak rada i obavljanje delatnosti fakulteta. Po tadašnjim propisima Univerzitet može organizovati magistarske i doktorske studije iz svog delokruga u saradnji sa stranim univerzitetom ili međunarodnom organizacijom, ali za osnovne studije ne postoji takva mogućnost. Dakle, čak i ako postoji takav ugovor o saradnji između inostranog privrednog društva „Megatrend International Expert Consortium Limited“ iz Londona i domaće poslovne škole „Megatrend 11000 Beograd“ – on je protivzakonit. Dakle, objava Megatrend univerziteta o dozvoli od strane saveznog ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom je obmana javnosti i podleže krivičnoj odgovornosti. Sporazum o međusobnoj saradnji dve visokoškolske ustanove je moguć, ali samo ako obe ustanove imaju dozvolu za obavljanje visokoškolske delatnosti, što ovde očito nije slučaj. Ne može strano privredno društvo da zaključi ugovor sa domaćom višom školom ili fakultetom o realizaciji nastavnog procesa i da izdaju diplome koje imaju karakter strane javne isprave, jer dotično privredno društvo iz inostranstva nema nikakve veze sa obrazovnom delatnošću.

 


Šta je sve sporno u studentskom dosijeu Nebojše Stefanovića?

Izražavamo sumnju u verodostojnost dokumentacije iz dosijea studenta Nebojše Stefanovića, Par tehničkih, ali vrlo važnih podataka navodi nas da je u pitanju lažiranje dokumentacije. ŠV obrazac koji popunjava student, matična knjiga studenata i matična knjiga diplomiranih studenata ispisana je istim rukopisom, a reč je o proteku vremena od 10 godina. Čak i da je isti referent popunjavao podatke čitave decenije, rukopis bi se bar neznatno promenio. U matičnoj knjizi studenata jedino se broj Nebojše Stefanovića razlikuje od drugih, jer mu nedostaje jedan broj. To je logično kada se dokumentacija fingira, odnosno lažira. U koloni prosečna ocena samo kod Nebojše Stefanovića izostaje taj podatak. To se takođe dešava u slučajevima „peglanja” papira. Iz dosijea se ne vidi da li je nastava u Sava centru održavana na srpskom ili engleskom jeziku, ko su bili ti fantomski profesori iz Francuske, Nemačke, Engleske i Srbije, koje pominje akademik Rakić, koje tačno ispite je i kada položio ministar Stefanović, niti se zna šta je razlog njegovog tako dugog studiranja koje je trajalo 10 godina, od 1995-2004?

 


Zaključak

Umesto da budu obrazovno-naučne institucije privatni fakulteti u Srbiji postali su privredna društva za masovno fabrikovanje diploma. Suština je u sistemskoj korupciji, a pre svega u privilegiji dobijenoj od države da se diplome univerziteta mogu prodavati – dakle, ne izdavati kao uverenja o znanju, već prodavati, kao što se prodaje svaka roba: za novac. Zato je „afera Megatrend“ srce koruptivnog političkog sistema u Srbiji koji traje 30 godina bez obzira na smene vlasti. Dok se ovaj kriminal ne razreši ne možemo očekivati rešenje bilo kog drugog ozbiljnog problema u Srbiji jer su na vlasti ljudi sa kupljenim diplomama i plagiranim doktoratima.

 


Info služba Dveri