Dveri nisu promenile svoje političke stavove  za razliku od Šešelja

Šešelj je u tv duelu sa predsednikom Dveri Boškom Obradovićem, odgovarajući na njegovo pitanje što Karadžić i Mladić nisu pušteni da se brane sa slobode kao i on i da li su oni učinili neko krivično delo, rekao da oni nisu učinili ono što im pripisuju, ali su mogli odgovarati tako što nisu ništa preduzeli kada su čuli da se krivično delo desilo.

Dveri su zatečene  promenama u Šešeljevoj politici i političkim stavovima u kojima pripisuje određenu krivicu Radovaanu Karadžiću i Ratku Mladiću.


Takođe, da je Šešelj revidirao svoje stavove potvrđuju i optužbe da je vojvoda Đujić imao veze sa CIA.


Zbog građana Srbije, ali i članova Srpske radikalne stranke, koji i dalje misle da je Šešelj opozicija Vučiću, postavljamo mu sledeća pitanja:


1. Iz kog razloga je promenio svoj stav, ističući nepostojeću odgovornost Karadžića i Mladića za nečinjenje?


2. Da li to znači da se svojim novim stavovima približio stanovištu haškog tužilaštva o obaveznoj krivici srpskog naroda, sa ciljem da se spreči ostvarenje prava srpskog naroda na samoopredeljenje?


3. Da li su ovi izmenjeni stavovi cena njegove  slobode?


3. Čime potkrepljuje optužbe da je vojvoda Momčilo Đujić sarađivao sa CIA?


Čekajući odgovore na postavljena pitanja, već sada zaključujemo da je i Šešelj našao svoje mesto u Vučićevom novom poretku.


 

Marko Z. Pušica

potpredsednik Dveri