Srđan Nogo: Dokazi o vezi vrha vlasti, pravosuđa i organizovanog kriminala

Srpski pokret Dveri došao je do podataka i saznanja o dokazima koji upućuju na postojanje korupcije u samom vrhu državne izvršne i pravosudne vlasti iz ranijeg perioda, koji do sada nisu na odgovarajući način predstavljeni javnosti, niti su doveli do utvrđivanja zakonske, ali ni političke odgovornosti umešanih.

Naime, postoje dokazi o telefonskoj komunikaciji između Rodoljuba Radulovića, kome se u odsustvu sudi zbog pranja novca i koji je javnosti poznat između ostalog i po snimcima susreta sa Ivicom Dačićem, tada ministrom unutrašnjih poslova, i Darka Šarića, kome se u Beogradu sudi zbog trgovine drogom i pranja novca.


U razgovoru od 27. decembra 2008. godine Radulović prenosi Šariću detalje razgovora koje je imao sa svojim kontaktom bliskim vrhu tadašnje srpske vlasti, po svemu sudeći u vezi ponuđenog jemstva od strane Stanka Subotića Caneta da prema njemu bude ukinuta poternica Interpola.


Radulović i Šarić su zainteresovani da se ponuđeno jemstvo prihvati, a Radulović kaže da mu je preneto da o tome postoji saglasnost i da je to pitanje dana kada će Tadić, odnosno tadašnji predsednik Srbije Boris Tadić, reći Mikiju, odnosno tadašnjem koordinatoru službi bezbednosti Miodragu Rakiću, da se to prihvati, što bi trebalo da se dogodi oko Nove godine.


Raduloviću je kontakt preneo i da niko nema ništa protiv, čak ni specijalni tužilac Miljko Radisavljević. Radulović podseća Šarića i na to koliko je taj kontakt pouzdan, jer mu je prošli put rekao tačan dan kad će u Moskvi biti pušten iz pritvora Stanko Subotić, što se odnosi na Subotićevo hapšenje u Moskvi i dvomesečno zadržavanje u pritvoru od 28. aprila do 27. juna 2008. godine.


Ovaj razgovor razotkriva kontakte vrha srpske vlasti sa Rodoljubom Radulovićem, Darkom Šarićem i Stankom Subotićem, kao i duboko i značajno učešće predstavnika izvršne vlasti, ljudi bliskih Vladi i predsedniku Srbije, u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti pravosuđa, koja se odnose na krivično gonjenje Stanka Subotića.


O ovim pitanjima očigledno se odlučivalo na političkom nivou, uz kontakte, razgovore, obećanja i pregovore sa Stankom Subotićem i njemu bliskim licima. Ako imamo u vidu i skori sličan primer slučaja Bogoljuba Karića, možemo zaključiti da je to tako i u drugim slučajevima.


Međutim, pošto je poznato da su u vreme vlasti Borisa Tadića veći uticaj imali Miroslav Mišković i Milan Beko, koji su imali svoj interes da Stanku Subotiću ne bude moguće da boravi u Srbiji, dogovor o prihvatanju jemstva postignut je tek nakon dolaska SNS na vlast. Podsećamo da je 2013. godine prihvaćeno ponuđeno jemstvo Stanka Subotića u vidu hipoteke na nekretninama u vrednosti od 538.000 evra, iako mu je ranijih godina odbijano čak i ponuđeno jemstvo od pet miliona evra u novcu.


Ovo je bio samo uvod u sprovođenje krivičnog postupka, koji su pratile brojne kontroverze, i koji je okončan pravnosnažnom oslobađajućom presudom krajem 2015. godine. Da li je ovo ishod regularnog sudskog postupka ili epilog dogovora postignutog možda još prilikom susreta Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića sa Stankom Subotićem u hotelu „Ric“ u Parizu još 2007. godine, svako može sam doneti zaključak.


Postavlja se pitanje zbog čega niko nije odgovarao kada je utvrđeno da se na način koji je opisan od strane vrha izvršne vlasti donose odluke koje bi trebalo da budu u isključivoj nadležnosti pravosuđa, odnosno da je Boris Tadić, preko Mikija Rakića, naređivao sudovima i tužilaštvima kako da postupaju?


Takođe, kako je moguće da se dokazi poput ovog koji predstavljamo, proglašavaju državnom tajnom, kada se radi o razgovoru dva lica koja su osumnjičena za brojna teška krivična dela, odnosno da li se to čini upravo da bi se sprečilo da do javnosti dopru podaci o tome sa kim su sve iz državne, političke, pravosudne i poslovne sfere ova lica komunicirala?


Međutim, sam zakon propisuje da se ne mogu smatrati državnom tajnom podaci i dokumenti koji za cilj imaju prikrivanje učinjenog krivičnog dela, zbog čega ovi dokazi ne mogu više predstavljati nikakvu tajnu, jer je najpreči interes države i naroda da se istina o sprezi kriminala, politike, pravosuđa i banaka konačno sazna i u potpunosti rasvetli.  Narodna skupština, utorak, 12.12.2017. 

Srđan Nogo, narodni poslanik Dveri