Српски Покрет Двери - Лого
Search

Alo Požega, ovde tajkunska Subotica

Grad Subotica vapi za adekvatnom borbom protiv kriminala, a nadležni sada imaju na koga i da se ugledaju.

Pre nekoliko dana je uhapšen predsednik opštine Požega i svi njemu bliski saradnici, pod sumnjom da su upleteni u ozbiljan kriminal. Ovo je primer da se u jednom gradu ipak mogu rešiti veliki problemi ako kod nadležnih postoji volja i odlučnost da rade svoj posao, koji su po slovu zakona i dužni da rade. U gradu Subotica postoji itekako mnogo razloga za hapšenja.


Građani Subotice su nestrpljivi da kriminalci koji troše njihov novac budu privedeni pravdi. Uvidom u bilo koji dokument lokalnog SNS-a i povezanih lica, naziremo mutne radnje, nameštanja tendera, krivotvorenja realnog stanja i mnogo drugih krivičnih dela. Kvalitetno završen posao po viđenju SNS funkcionera sastoji se u tome da uspešno sakriju tragove nezakonitih radnji, da krađu pokriju odgovarajućim dokumentom.Slika 1. prazan plac na parceli 3778/1 gde su bili objekti koje  gradonačelnik Bogdan Laban želi da isplati Lajošu Čakanju ( njegovim firmama)


Biznismen Lajoš Čakanj, od građana prepoznat kao tajkun, ponovo je akter afere koja ukazuje na spregu političara i tajkuna. Do otprilike 220 objekata koje poseduje, Lajoš Čakanj je došao tajnovitim i veoma spornim kombinacijama sa svim garniturama vlasti. Veliki deo tog bogatstva je otuđen od građana Subotice uz pomoć bivše, „demokratske“ vlasti. Radi se o velikoj površini poslovnih prostora u najužem centru grada. SNS vlast mu je pak pomogla da lokale koji su bili u vlasništvu Republike Srbije upiše na svoje ime, kao na primer lokale u Rudić ulici, poreski dug zameni za plac od fabrike Zorka i mnogo drugih mutnih radnji.


Dveri u Subotici žele da upozore javnost na moguće nezakonite radnje u bliskoj budućnosti.


Naime, tokom 2018. Godine gradonačelnik Bogdan Laban je Vladi Republike Srbije podneo predlog za utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju više objekata i zemljišta u najužem centru grada. Formalno, na eksproprisanom zemljištu bi navodno trebalo da se gradi put.Slika 2. predlog za eksproprijaciju poslat od strane Bogdana Labana Vladi RS


Jedan od razloga za eksproprijaciju bi mogao biti deo predloga za utvrđivanje opšteg interesa, koji se odnosi na parcelu koju poseduje Lajoš Čakanj (ili firme čiji je vlasnik). Nekada su se na tom zemljištu nalazili objekti, a sada je tu zapušten prazan plac na parceli br. 3778/1 u ulici Vuka Karadžića broj 6. Objekte je vlasnik tog placa srušio pre desetak godina. U predlogu za eksproprijaciju, gradonačelnik Bogdan Laban traži da se vlasniku nadoknadi vrednosti tih nepostojećih objekata, odnosno da se iz budžeta isplati veliki iznos novca za zgrade koje su samovoljom pojedinca srušene pre deset godina. Bahatost i bezobzirnost Bogdana Labana ide dakle dotle da on traži novac od države za nepostojeće objekte, a u korist trećeg lica.


https://www.high-endrolex.com/20

Vlada republike Srbije je na osnovu predloga gradonačelnika Labana donela odluku kojom se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti koje nisu tačno navedene. U rešenju se navodi da predmet eksproprijacije mogu biti objekti u skladu sa Planom detaljne regulacije centra grada Subotice – Zona I na nepokretnostima u K.O. Stari Grad (deo), teritorija grada Subotice. U rešenju se ne navodi koje nekretnine su u pitanju, pa to praktično znači da se može eksproprisati bilo koja nekretnina u užem centru grada. Kako se kome prohte.slika 3.skica plana preparcelizacije dobijen od JP Za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje


Odluka Vlade je dakle doneta tako što su joj prikazani neistiniti podaci (postojanje objekata koji u prirodi ne postoje). Utvrđuje se javni interes za pristup privatnom objektu, koji već ima pristup i to iz dve ulice, isplata nepostojećih i postojećih objekata iz budžeta (o trošku svih građana), moguće ustupanje eksproprisanog zemljišta nekom „investitoru“ na kome bi sagradio objekat. Prostorno-kulturno-istorijska celina od velikog značaja za grad i državu u celini, koja je kao takva, barem formalno pod posebnom zaštitom države, ovi putem je opasno ugrožena. Svi objekti koji i danas postoje na ovom prostoru imaju svojstvo kulturnog dobra i to svojstvo je upisano u katastru, ali Vladu to ili ne interesuje, ili su dovedeni u zabludu neistinitim podacima koji su dostavljeni od strane gradonačelnika Labana.


U nezakonitim radnjama su i lokalni katastar koji izbegava da iz evidencije briše nepostojeće objekte, iako je takav zahtev već odavno podnet. U sprezi sa uzurpatorima je i JP Za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje koje plan podređuje privatnom licu a ne opštem interesu. Na skici priloženoj uz ovaj tekst se jasno vidi da su karakteristične tačke postavljene tako da okružuju budući objekat Lajoša Čakanja. Skica tog plana je izdata od JP Za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.slika 4. plan detaljne regulacije užeg centra grada


Dveri Subotice se obraćaju svojim sugrađanima zbog bojazni da su im ove informacije uskraćene. Skrećemo pažnju na lopovluk koji se neometano odvija od samog vrha države pa do lokalne uprave. Ponavljamo pitanje, koje je pre svega upućeno kriminalističkoj policiji, tužilaštvu, sudstvu:


 Dokle mislite da tolerišete ovakve aktivnosti, koje su van zakona i koje su na štetu svih građana Subotice? Naknada eksproprisane imovine, dakle i nepostojećih zgrada, će se isplaćivati iz budžeta grada Subotice, što znači na štetu svih Subotičana?


Kada će se Požega desiti i Subotici?


 

GrO Dveri Subotica

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: