Потпуно је евидентно да су у данашњем друштву жене које живе на селу маргинализоване и скрајнуте. С тога је неопходно да променом друштвеног обрасца почнемо одговорно да користимо све капацитете који могу допринети развоју друштва и развоју заједнице у којој живимо. Неопходно је створити услове једнаке шансе за све, посебно за жене из руралне средине. Женама на селу није потребна милостиња, већ подршка од државе да своје идеје и енергију усмере на очување породице и јачање породичног газдинства.

     Двери кроз програм зеленог патриотизма нуде помоћ женама које живе на селу за активну промену свог статуса у друштву дефинишући решење проблема у два правца. Први је развој пољопривреде и производње здраве хране, као и кроз програм укључивања жена из руралних подручја у женско предузетништво. Лукави спин је власти да жене на селу немају капацитет да се укључе у поменуте програме и процес самозапослења. Напротив, веома су заинтересоване, али им је неопходна подршка државе која није резервисана само за партијске истомишљенике или следбенике. Двери су против дискриминације жена и јасног става да нико не сме бити скрајнут због свог политичког деловања или политичких идеја.

Зато је наша основна визија подстицање женског удруживања, програм субвенција за жене које немају своју имовину у власништву, а активни су чланови породичног газдинства. На тај начин се сеоским женама омогућава да заснују производњу у оквиру већ активног газдинства и допринесу његовом економском јачању, а себи обезбеде социјалну и здравствену заштиту.

Одговорност свих нас заједно јесте да зауставимо даље ментално, здравствено и социјално пропадање сеоских жена. Као одговорни политичари морамо имати свест да без сеоских жена нема опоравка, а ни заустављања даљег изумирања села.

Двери препознају значај и улогу жене са села у данашњем друштвеном тренутку и зато је стављамо у фокус и нашег зеленог патриотизма, а и Декларације о заштити здравља жена. То је најмање што у овом моменту можемо да учинимо за њих. Све до тренутка када се Двери буду питале и одлучивале.

 

Драгана Милићевић

Председник Женске снаге Двери

Члан Председништва Двери

Foto:Shutterstock