Како је дошло време да се Централни трг и пешачка зона мало освеже, наша локална самоуправа решила је да потроши нешто новца за те сврхе. Оправдање за трошење пара названо је „Текуће поправке и одржавање“, лакирање трга и пешачке улице. У преводу, заштитно лакирање подлоге од штампаног бетона.

       На позив за подношење понуда, традиционалнио се јавила једна фирма. Веома је интересантно, имајући у виду велики број фирми широм Србије и наше општине, који се баве тим и слично оваквим пословима.

Општинска организација Двери из Петровца на Млави поставља питање локалној самоуправи зашто се на тендеру јавила иста фирма за послове сређивања бетонских површина на централном градском тргу и пешачкој зони у улици Бата Булића, која добија послове увек, а да је, с обзиром на количину и обим посла и изведених радова, спречено учешће фирми са територије општине Петровац које се исто тако успешно баве истим пословима?

То намеће и питање да ли су те фирме, које нису успеле на тендеру, требале да задовоље посебне услове из понуде писане ситним словима тј. да задовоље неке „посебне“ услове?

Круитеријум за доделу уговора били су понуђена цена и рок изведених радова.

Нигде није споменут квалитет изведених радова у погледу коришћења материјала и компоненти које се употребљавају за радове на површинама које се третирају тим материјалом и компонентама. Нигде се не помиње штетност од испаравања тих компоненти, колико су токсичне и колики је временски период потребан да се таква површина прогласи за безбедну употребу.

Наравно да, када је почела санација и поправка површина, градилиште није прописно ограђено није било знакова да је то градилиште нити да се сви учесници који пролазе том улицом упозоре да је то градилиште и да не треба да се користи као пешачка зона.

Те површине, које се третирају и премазују, су места где су углавном постављене баште кафића које се налазе у пешачкој зони, које су били пуни гостију, а да не спомињемо да је у тој пешачкој зони и дечије игралиште које користи пуно деце са родитељима.

Коришћењем неквалитетних материјала за обнову тих површина може доћи до оштећења бетонских површина и до угрожавања здравља свих који се налазе на тим површинама. Мишљења смо да је требало да буде селективнија јавна набавка у погледу материјала који се користе за третирање бетона. Коришћењем неадекватних материјала може доћи и до оштећења тих површина .

Због лоше и неквалитетно изведених радова на Централном тргу и пешачкој зони, могу се видети остаци предходно запрљаних површина, које су раније третиране сличним или истим материјалом, тако да имате осећај као да ништа од прања и лакирања тих површина није ни урађено. Зато се намеће питање оправданости трошења тих средстава и званично уговорених и плаћених радова и квалитета изведених радова, нарочито ако се има у виду цена предвиђених радова (5.000,000 динара) и уговорене цене од (3.302,780 динара) јавне набавке.

Пошто смо сведоци неквалитено изведених радова, намеће се питање да ли је у питању нестручност, незнање и неспособност локалне службе у поступку расписивања тендера за такве послове или је у питању нешто друго? Који год да је разлог, у питању је погрешно потрошених близу 30.000 евра.

Осим ових радова на третирању бетонских површина, локална самоуправа је нелегално, без дозволе градског већа узурпирала зелену површину (оазу) на градском тргу који је окружен бетонским и асфалтним површинама да изгради шаховско поље, које не служи сврси. Оно служи да се на тој површини скупљају пси луталице, тако да је веома опасно прићи том објекту, као и људи који конзумирају алкохолна пића и добро им дође као место где имају клупе и где су заштићени од погледа других, тако да је то место изгубило сврху за коју је намењено. То шаховско поље је могло да се изгради на неком другом месту (градски парк или на простору око Хале спортова).

Мишљења смо да локална власт троши паре на пројекте који нису адекватно пропраћени пројектном документацијом и надзором за изведене радове.

[ngg src=“galleries“ ids=“475″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″] 

ОО Двери Петровац на Млави