Након дуге и тешке борбе правда и истина су коначно победиле. Александар Димитријевић директор ЈКП ,,Водовод и канализација“ Пожаревац је у сукобу интереса. Градска организација Двери Пожаревац је раскринкала и разобличила Александра Димитријевића. Агенција за борбу против корупције је дала препоруку за разрешење са функције.

       ГрО Двери Пожаревац  је поднела средином априла прошле године представку Агенцији за борбу против корупције. Одмах по ступању на дужност в.д. директора Александар Димитријевић, јула 2019. године, доноси нов Правилник о организацији и систематизацији послова у предузећу, и тада, користећи свој положај, омогућава својој супрузи Јагоди Димитријевић боље радно место, већи коефицијент зараде и већу зараду. 

Својој супрури Јагоди Димитријевић систематизује ново радно место главног лаборанта-технолога, чиме она постаје најодговорнији запослени за послове контроле и квалитета воде, иако је радник на одређено време. Такође, повећао је супрузи зараду, односно коефицијент зараде са 2.7 на 2.9 што није у складу са важећим Правилником о коефицијентима за тај степен стручне спреме и тај посао. Убрзо је систематизовао и на посао примио још једног радника на одређено време који обавља послове технолога са 6. степеном, иако је имао тада на располагању два технолога са истим степеном стручне спреме који раде на неодрђено. На овај начин, Александар Димитријевић је својим чињењем омогућио својој супрузи боље радно место, бољи положај, већу зараду.

Такође, Александар Димитријевић је поднео захтев Градској управи (захтев  бр. 01-2106/1 од 18.03.2020. године) за продужење уговора на одређено време за још две године за своју супругу Јагоду Димитријевић, са образложењем да постоји повећан обим послова, иако то не одговара истини. Касније је склопио са својом супругом уговор на неодређено време. 

У складу са овлашћењима Агенције, ГрО Двери Пожаревац је предложила Агенцији да упути препоруку о разрешењу Александра Димитријевића.

[ngg src=“galleries“ ids=“430″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″] 

ГрО Двери Пожаревац