У име Зелене акције Двери и градске организације Двери у Пожаревцу еколошко писмо градским властима предали су Драган Јовић, члан Главног Одбора Двери, Марија Јонекер и Данијела Митровић. Овим писмом је представљена тачка 3 Прогласа ПРОМЕНА СИСТЕМА — СИГУРНОСТ ЗА СВЕ, која говори о зеленом патриотизму, а еколошко писмо биће прослеђено и локалним медијима због интереса јавности, текст вам преносимо у целости:

ЕКОЛОШКО ПИСМО Српског покрета Двери градској власти у Пожаревцу
11 питања  о заштити животне средине у Пожаревцу:
 
     У складу са новим Прогласом Српског Покрета Двери “Промена система – сигурност за све” који се посебно бави зеленим патриотизмом и лоцирањем проблема у области заштите животне средине Градска организација Двери у Пожаревцу вам се обраћа са следећим питањима:
 1. Зашто није завршена планирана изградња рециклажног центра, постројења за прераду отпада?
 2. Да ли је у плану изградња фабрике воде и решавање проблема водоснабдевања Града кроз алтернативна изворишта воде и допремање ?
 3. Зашто није заштићено извориште воде у Меминцу од септичких јама и зашто тамо није започета изградња канализационе мреже?
 4. Да ли знате да у блиском окружењу Града постоји 26 дивљих депонија смећа и да су то загађивачи ваздуха, воде и земљишта?
 5. Зашто је изостала адекватна реакција и примерена казна еколошке инспекције у случају еколошког инцидента у погону „Еколукс“ и да ли можда постоји мањак инспектора заштите животне средине?
 6. Зашто се стало са ширењем топлификације и гасификације Града и околних села уз приступачне цене за сваког?
 7. Да ли је у плану изградња зелених површина и зашто сте дозволили да Бамби парк пропадне скроз као једини парк за децу уместо да је ЈКП Комунално предузеће одржавало постојеће стање где би деца имали где да се играју и где би били заштићени с обзиром да је то био једини ограђен парк?
 8. Зашто не постоје контејнери за пластику, метале, папир?
 9. Да ли знате да је квалитет ваздуха у центру града лош и да би требало ограничити саобраћај у самом центру града?
 10. Да ли су уграђени филтери за пречишћавање штетних материја из димњака у неким предузећима у граду и Костолцу и ко врши контролу истих?
 11. Зашто се годинама не уређују обале Млаве, Мораве и да ли ћете спречити еколошку катастрофу изградњом МХЕ у току реке Млаве која протиче кроз три општине међу њима и општина Пожаревац.
ГрО Двери Пожаревац