Dveri predale organizaciju Letnjih duhovnih večeri u Čačku nepolitičkom udruženju građana

Srpski pokret Dveri je nastao kao pokret kulturnog preporoda, a tek kasnije je postao politička organizacija. Oduvek smo smatrali i smatramo da je kultura, uz duhovnost, najvažnije vezivno tkivo svakog naroda.

S tim u vezi, pored tribina na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje su bile nezaobilazno sabiralište probuđenih Beograđana, 2006. u Čačku nastale su Letnje duhovne večeri, koje traju evo već 14 godina. Pokretač i urednik ovog programa do sada je bio Boško Obradović, jedan od osnivača i sadašnji predsednik Srpskog pokreta Dveri. Gosti ovih večeri bili su ugledni duhovnici, profesori, akademici, naučnici, umetnici, ljudi koji su umeli da kažu nasušnu reč.


Imali smo predavanja, predstavljanja knjiga, okrugle stolove, projekcije filmova, koncerte, i trudili se da ponudimo kvalitetne programe svim našim sugrađanima. Ova manifestacija je dobila priznanje za najbolji program Letnjih dana kulture Čačku, i bila je svojevrsna škola nacionalnih vrednosti i znanja.


S obzirom na činjenicu da su Dveri sada pre svega politička organizacija, a da je kultura iznad svakodnevnog političkog života, odlučili smo da Letnje duhovne večeri trajno predamo u vlasništvo građanima Čačka, koji takvu manifestaciju zaslužuju, jer je ovo kraj koji vekovima živi od Bogorodice Gradačke i manastira ovčarsko-kablarske Male Svete Gore, kraj koji je dao Disa, Nadeždu Petrović, i tolike druge stvaraoce koji su prošli Gimnaziju i otišli u svet da plodonose, kraj naučnika, pesnika, slikara, arhitekata, vojskovođa…                


Narod koji ima Hilandar i Studenicu, Pećku Patrijaršiju i Gračanicu, narod Miroslavljevog jevanđelja i „Slova ljubve“, Jefimije i Stefana Lazarevića, ima odgovornost ne samo da sačuva, nego i da preda sačuvano. Ako je narod mistična zajednica pokojnih, živih i nerođenih, onda njegova kultura mora da bude kultura kontinuiteta. Imamo pravo na samobitnost; imamo pravo na stvaralaštvo; imamo pravo na svoj glas u čudesnom horu naroda Božjih.


No, mi ne zaboravljamo u kakvom dobu živimo. A to je doba rata u kulturi. To je, dakle, naše doba: doba rata koji briše pamćenje. A kultura je pamćenje koje se prenosi s pokolenja na pokolenje, da bi potomci ličili na svoje pretke. Zbog toga Srpski pokret Dveri predaje Letnje duhovne večeri na organizovanje Inicijativnom odboru budućeg nepolitičkog udruženja građana „Letnje duhovne večeri u Čačku“ – onima koji su spremni da ih prenesu potomcima u onom formatu u kome su nastale, sa ciljem da duhovnost i kultura budu stožer oko koga se okupljanje nastavlja.


Čvrsto se uzdamo u brižnike našeg podneblja, poput uglednog profesora Gimnazije u Čačku, Slobodana Nikolića, i sve one koji će, sa ljubavlju i pažnjom, voditi nove programe skupa s njim, da će ovu manifestaciju učiniti nezaobilaznom ostavštinom za budućnost. A mi ćemo, naravno, biti odana publika. Neka je sa srećom i Božjim blagoslovom.        


Prilog: preuzmite program 14. Letnjih duhovnih večeri u Čačku (PDF)Gradska organizacija Srpskog pokreta Dveri u Čačku