Dveri: Subotička Tržnica pljačka trgovce

Na popularnom subotičkom buvljaku došlo je pre dva meseca do povećanja cena zakupa za 20%, a da trgovcima niko nije obrazložio razloge poskupljenja. Kako nema sindikata trgovaca, niti bilo koga ko bi zaštitio njihove interese, gradska vlast je nastavila sa pljačkom.

A.D.Tržnica je pre par dana zatražila da pored 12 mesečnih zakupa u ovoj godini, trgovci  plate i 13. mesečni zakup na ime rezervacije zakupa tezge. Pravilnik o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama i Pravilnik o načinu davanja u zakup prodajnih prostora na pijacama neposrednom pogodbom, koje je Nadzorni odbor a.d. „Tržnica“ doneo krajem marta, primenjuju se od 1. septembra 2018. Što znači da nema pokrića za ovu pljačku pogotovu ne u ovoj tekućoj godini.


Trgovci koji godinama zakupljuju tezge, samo obnavljaju ugovor o zakupu, a  sad treba i da je rezervišu?! Da postoji reda i pravde ti trgovci koji godinama zakupljuju istu tezgu stekli bi na neki način ,,stanarsko pravo“, pravo prečeg zakupa, a ne neosnovane namete od strane a.d. Tržnica. Godinama je „Tržnica“ profitabilna i svake godine isplaćuje dividende svojim akcionarima. Grad Subotica je većinski akcionar sa učešćem od 70% dok su bivši i sadašnji zaposleni, vlasnici 30% akcija.


Na prethodnoj skupštini akcionara izabran je predsednik  skupštine Radoslav Vukelić, koji je imenovan od strane Grada, a koji je i potpisnik ove odluke. Ako  izračunamo koliko će ovom odlukom biti opljačkani trgovci, došli bi do cifre od 150 000 evra. Grad Subotica mora da zaštiti trgovce i onemogući samovolju rukovodstva a.d. Tržnice. Svi ti trgovci preko zakupa pune i budžet Grada Subotice, dakle moraju ostati rentabilni.


U nekim evropskim državama i kompanijama uobičajena je praksa da se deli 13. plata ali da se nekome zakup obračunava za 12 meseci, a naplaćuje i 13. mesec, potpuno je neprihvatljivo i nedopustivo.  Dveri Subotice veruju da  rukovodstvo Grada zapravo donosi ovakve odluke, koje Nadzorni odbor a.d. Tržnica samo poslušno sprovodi. Svi ekonomski pokazatelji pokazuju da „buvljak“ pozitivno posluje i da akcionari a.d. Tržnice imaju sasvim dovoljno sredstava za rekonstrukciju, koju treba da finansira vlasnik, a ne korisnik. Uostalom, kada bi odgovorni gradski oci udostojili trgovce informacijama o planiranim investicijama i načinu finansiranja, možda bi oni i pristali na namet. Razume se, samo pod uslovom da i oni budu akcionari te buduće investicije.


Dveri Subotice nisu protiv investicija i bolje ponude na pijacama, ali to ne sme da se radi preko leđa zakupaca tezgi. Ako Grad ne odustane od ove pljačke, to će samo potvrditi da SNS tendenciozno i planirano uništava sve što u narodu ima neki kontinuitet i stabilne prilive, prelivajući sredstva u svoje privatne džepove.


 

Gradska organizacija Dveri u Subotici