Dveri u Mionici traže usvajanje Porodične deklaracije

U okviru akcije „Mionica – prijatelj porodice“, predsednik OO Dveri u Mionici Vladimir Čarapić predao je tekst Porodične deklaracije Skupštini opštine Mionica na usvajanje.

Usvajanje Porodične deklaracije značilo bi prihvatanje niza mera za poboljšanje života porodica u Mionici. Na ovaj način opština bi se obavezala da svoje aktivnosti usmeri ka poboljšanju položaja porodica, zaštiti trudnica od otkaza, merama podrške za mlade bračne parove itd.


Dveri su ovakvu deklaraciju predale u mnogim opštinama širom Srbije, ali vlast za sada ne prepoznaje značaj uvažavanja ovakvih inicijativa.


 

OO Dveri Mionica