Dveri u Valjevu u kontinuiranom rastu

Članovi Srpskog pokreta Dveri u Valjevu su uz prisustvo potpredsednika IO Slaviše Miletića i predsednika omladine Dveri Stefana Aksovića svečano otvorili nove prostorije u tržnom centru gradske pijace.

Pored članova Dveri, prisustvovali su i lokalni mediji i gosti iz opozicionih stranaka, humanitarnih organizacija i ostali aktivisti, spremni da sarađuju u cilju pozitivnih promena u društvu.  Tom prilikom je Slaviša Miletić izjavio za lokalne medije da su Dveri u Valjevu aktivne još od 2011. godine ali su danas, kada je prostor za delovanje opozicije veoma skučen, odgovorno pristupile saradnji sa svim relevantnim političkim nosiocima u cilju konačnog obračuna sa režimom kako na lokalnom, tako i republičkom nivou.


Miletić je dodao da je zadovoljan prilivom novih članova u Dveri, koji organizuju aktivnosti u kontninuitetu, bez predaha i u letnjem periodu, što pokazuje rešenost da se na odgovoran i organizovan način donesu pozitivne promene za sve građane. Stefan Aksović je dodao da su Dveri nova snaga na nacionalnoj političkoj sceni, koja će uz sve teškoće današnjice uspeti da održi interesovanje mladih, zahvaljujući ideji, spremnosti na dugu borbu i odgovornosti prema svojim biračima i državi.


Istog dana je održan i sastanak žena aktivnih u Ženskoj snazi Dveri, koje su pored političkog delovanja nastavile tradiciju Dveri u humanitarnom radu. Jedan od zaključaka je bio i da treba nastaviti pritisak na lokalne vlasti da više pažnje obrati na najosetljivije grupe građana Valjeva.Na kraju dana  je održana i tribina , u okviru serije letnjih tribina nazvane „ Razgovori pod lipom“, ovoga puta na temu „Kriza parlamentarizma“. Srpski pokret Dveri je predstavljala narodni poslanik Marija Janjušević, a prisutni su bili i poslanici drugih stranaka, učesnika protesta „1 od 5 miliona“. Marija Janjušević je istakla da su u Dverima novi ljudi, koji nikada nisu bili na vlasti i zaslužuju svoju šansu da doprinesu pozitivnim promenama u društvu, između ostalog i zbog odgovornosti koju su pokazali formiranjem Saveza za Srbiju i potpisivanjem sporazuma sa narodom.


Članovi Dveri Valjevo, kao i troje funkcionera koji su došli da ih podrže u novim aktivnostima, veruju u uspeh Dveri. Valjevo je i kroz istoriju bilo grad mislećih i buntovnih ljudi, koji su za tu slobodu misli svesno plaćali visoku cenu. U današnje vreme su jednako rešeni i veruju daće se Dveri sa saradnicima izboriti za svoju šansu da vode grad i državu ka ozdravljenju u moralnom, duhovnom, ekonomskom i svakom drugom smislu, jer Srbija to zaslužuje.