Dveri Vranje: Potrebne veće mere bezbednosti oko Motela Vranje

GrO Srpskog pokreta Dveri u Vranju sa žaljenjem konstatuje da su počela da se obistinjuju upozorenja koja je ovaj pokret uputio javnosti, kada smo marta 2017. godine pokrenuli peticiju protiv otvaranja Centra za migrante u Motelu Vranje.

Bili smo tada jedni od retkih koji su otvoreno govorili o potencijalnim problemima ukoliko migranti budu smešteni na neodređeno vreme, bez odgovarajućih bezbedonosnih mera, u neposrednoj blizini naseljenih mesta. Govorili smo tada, a i sad ponavljamo, da smo kao narod koji je i sam preživeo zbegove i migracije, dužni da pomognemo svakome koga muka natera da preko naše zemlje potraži bolji život za sebe i svoju porodicu. Ali činjenica je da na duže staze migranti nisu naš problem, i da im treba omogućiti da u što kraćem roku nastave svoj put ili ih vratiti u zemlju iz koje su došli kod nas, jer realno, njihovi životi nisu u opasnosti ni u Makedoniji, ni u Grčkoj, ni u Turskoj…


Država Srbija nije odgovorna za ratove koje su zapadne zemlje prouzrokovale u njihovim državama, niti oni žele da se trajno nasele u Srbiji. Međutim, zbog potrebe naše vlasti da se dodvori zemljama EU i zbog pohlepe pojedinaca koji su uzeli ogroman novac od raznih evropskih fondacija, krenulo se sa otvaranjem migrantskih centara po Srbiji. Svuda gde su otvarani ovi centri dolazilo je do incidenata poput ovih koji se poslednjih dana dešavaju u Vranju, a biće ih sve više.


Svesni smo da nisu svi migranti teroristi i podržavamo sve projekte koji imaju za cilj da se deci migrantima boravak u Srbiji olakša i ulepša. Međutim, dovoljno je par izolovanih incidenata da bi građani počeli da osećaju strah i nesigurnost, a to se upravo dešava u donjem delu grada Vranja, gde čujemo da su naši sugrađani sve više zabrinuti za bezbednost svojih porodica, i da ne smeju da puštaju svoju decu van kuće u večernjim časovima. Bez obzira da li je taj strah opravdan ili ne, nama naši građani uvek moraju biti na prvom mestu. GrO Dveri u Vranju iz tog razloga poziva nadležne organe da izmeste migrante iz Motela Vranje ili da uvedu odgovarajuće bezbedonosne mere koje bi sprečile dalje incidente i omogućile da se život naših sugrađana u donjem delu grada vrati u normalu.


 

GrO Dveri Vranje