Dveri Zrenjanin: Preduslov za koruptivne radnje

Odgovarajući na naše saopštenje direktor JKP „Pijace i parkinzi“ Ilija Mandić tvrdi kako smo građane Zrenjanina doveli u zabludu, pri tom ni jednom rečenicom ne kaže šta nije istina od onoga što smo izneli. Da ne bi bilo zabune ponovićemo neka od pitanja i postaviti nova jer što se tiče JKP „Pijace i parkinzi“, materijala ima na pretek. Nadamo se da će odgovori ovoga puta biti jasniji i konkretniji.

Krenućemo od onoga što je za građane najinteresantnije a to je cena. Uporedićemo cene parkinga u Zrenjaninu i Novom Sadu. Godišnja pretplata za stanare u Zrenjaninu podeljena je na zone i cena je za zelenu 2880din, žutu 3840din. i crvenu zonu 4800din. U Novom Sadu lica koja imaju prijavljeno prebivalište u ulici u kojoj JKP „Parking servis“ vrši naplatu, cena godišnje pretplate je 1560din. i to na celoj teritoriji grada. Zašto je cena parkinga u Zrenjaninu veća nekoliko puta nego u Novom Sadu? Zrenjaninci koji su ranijih godina uzimali godišnje pretplate za posebna parkirališta polako odustaju od tog troška jer je cena neverovatnih 15220din. Pri tom mnogi od njih su bili nezadovoljni kvalitetom usluge, posebno u zimskim mesecima.


Što se tiče parkinga u ulici Vuka Karadžića, jasno je da se zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ne mogu izvoditi građevinski radovi koji bi trajno menjali karakter zemljišta, ali je nejasno kako se može naplaćivati parking kada za to ne postoje ni najminimalniji uslovi? Posle našeg prvog saopštenja na ovom parkingu je nasut tucanik i parking je koliko toliko poravnat. Drago nam je da je posledica našeg alarmiranja zrenjaninske javnosti bila ta da se situacija ovde barem malo popravi. Nažalost, trajno rešenje se još ne nazire. Slična situacija što se tiče uređenosti parkinga je i u Ulici Milentije Popovića, ispred stanice saobraćajne policije. Naplata se takođe vrši, a mi pitamo zašto se ne uredi ovaj parking kada je grad vlasnik parcele i nema problema sa imovinsko-pravnim odnosima?


I na kraju, ali ne manje važno, osvrnućemo se još jednom na ustupanje potraživanja od strane JKP „Pijace i parkinzi“ firmi „BDF sistem plus“ doo iz Beograda.


Zašto su baš ovoj firmi ustupljena potraživanja našeg javnog komunalnog preduzeća? Interesantna je činjenica da je firma „BDF sistem plus“ Beograd ćerka firma preduzeća „Direkt faktor“ doo Beograd, čiji je osnivač Dejan Simić, advokat koji našim sugrađanima šalje opomene pred utuženje i podnosi tužbe radi naplate. Inače, firma „Direkt faktor“ je suvlasnik u firmi „BDF sistem plus“ sa udelom od 50%. Gospodin Dejan Simić kao lice koje ima registrovanu Advokatsku kancelariju ,ne može imati drugu registrovanu samostalnu delatnost shodno čl.21 Zakona o advokaturi. Dakle, gospodin Simić, ne samo što krši Kodeks profesionalne etike advokata, nego i Zakon o advokaturi.


Obzirom na rečeno pitamo Vas, zašto ste izbegli primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju? Zašto ste građanima nametnuli još i obavezu plaćanja troškova advokatu i zašto baš advokatu Dejanu Simiću?


Da li ste izbegavajući primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju kao javno preduzeće koje se bavi komunalnom delatnošću, izbegli obavezu da pre podnošenja predloga za izvršenje, zahtevate od Komore izvršitelja da odredi javnog izvršitelja kome ćete podneti predlog za izvršenje? Da podsetimo ovo je novina uvedena izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju od 2014.godine,upravo da bi se izbegle zloupotrebe i favorizovanje pojedinih izvršitelja. U ovom slučaju zakon nije ispoštovan i omogućeno je jednom čoveku preko fantomskih firmi, ostvarivanje ekstraprofita.


Morate priznati da omogućavanje ostvarivanja ekstraprofita jednom čoveku, bez bilo kakvih propisanih kriterijuma, jeste preduslov za koruptivne radnje i dovodi u sumnju ovaj vaš postupak.


 

GrO Dveri Zrenjanin