Komunalna milicija, ukinuti ili naterati da radi po zakonu?

Zakon treba da važi za sve, a zaposleni u javnim ustanovama bi morali da daju lični primer u poštovanju i sprovođenju zakona.

        Katastrofalan (ne)rad Komunalne policije najlakše se sagledava preko održavanja javnih površina u gradu, koje su zapuštene. Komunalna policija je morala da se aktivnije uključi i kažnjava nerad  javnih preduzeća. JP „Čistoća i zelenilo“  u Subotici bi po Zakonu o komunalnoj policiji do sada moglo biti kažnjeno nebrojeno puta. Dveri nemaju saznanje koliki je broj kazni izrečen JP „Čistoća i zelenilo“ ali je evidentno da su na udaru Komunalne policije gotovo isključivo građani, pojedinci, a nikada režimske institucije, koje su zapravo glavni krivci za katastrofalan odnos prema zajedničkim  javnim  površinama.


        Rad komunalnih službi i inspektora bi morao biti transparentan za građane, pre svega radi kontrole da li postoje preduzeća koja su povlašćena i nekažnjeni zagađivači ili je zakon zaista jednak za sve. Činjenica je da niko nije pozvan na odgovornost za nepokošena dečija igrališta, za prepune kontejnere smeća koji nisu na vreme ispražnjeni, za nepropisno parkiranje automobila kojima upravljaju zaposleni u najrazličitijim javnim službama. Često možemo videti policijska vozila bahato parkirana na nedozvoljenim mestima. Kao i uvek, država pada na ispitu na polju obezbeđenja prava osoba sa invaliditetom. Često su parking mesta za OSI zauzeta  vozilima  koja nemaju invalidsku karticu, ali ih pauk ne odnosi.


        Da je komunalna policija u dosadašnjem radu kažnjavala javne službe i javna preduzeća, možda bi se i dalo zaključiti da nisu samo puki zaštitnici vlasti. Građani bi mogli biti zadovoljni što svojim novcem finansiraju službe koje doprinose komunalnom redu, profesionalnom i nepristrasnom  radu.  Međutim, svima je jasno da Komunalna policija  štiti javna preduzeća, strane kompanije i tajkune kada krše zakon zarad sopstvene koristi,  dok „obični“ građani trpe torturu i bahatost režimskih vojnika, sakrivenih iza naziva Komunalna policija. Zakon treba da važi za sve, a zaposleni u javnim ustanovama bi morali da daju lični primer u poštovanju i sprovođenju zakona.


        Protekle zime je zbog nerada Komunalne policije na ulicama Subotice vladao opšti haos nakon svake snežne padavine. Pobednici sumnjivog tendera  za zimsko održavanje puteva nisu posao obavljali  pravovremeno, a komunalna policija nije ni razmatrala mogućnost da taj konzorcijum kazni.


        Građani plaćaju debelu kaznu kada bacaju smeće na divlju deponiju ali ne i JP „Čistoća i zelenilo“ koja nije obezbedila osnovne uslove za odlaganje otpada.


        Za  Dveri Subotice nema nikakve sumnje da je promena naziva Komunalne policije u Komunalnu miliciju  deo  političkog  marketinga  vlasti i da će sa novim nazivom i ovlašćenjima koja su joj data poslužiti za sprovođenje pritiska na građane, kao još jedna mogućnost više za zastrašivanje naših građana.


        Zbog opravdane sumnje u dosadašnji rad komunalne milicije  nameće se pitanje da li je građanima Subotice potrebna institucija zadužena za sprovođenje i kontrolu komunalnog reda u gradu koja pri sprovođenju svojih aktivnosti ima jedan tretman za građane Subotice a drugi za javne službe, ustanove. Takvim svojim odnosom prema građanima koji je plaćaju ona zaslužuje da bude ukinuta!


Dveri znaju da je jedna takva institucija ipak  preko potrebna ali takva koja će svojim radom i ponašanjem  opravdati  svoje postojanje,GrO Dveri Subotica