Kršenje Ustavom garantovanih prava građana u Doljevcu

Građani Doljevca će višemilionskim sredstvima iz budžeta nastaviti da plaćaju svoju diskriminaciju i ponižavanje


Radi se o tome da pored subvencija koje Republika Srbija daje Leoniju, opština Doljevac na više načina poklanja novac građana  istoj kompaniji „Leoni“ i to:Lica sa teritorije opštine Doljevac, po akcionom planu zapošljavanja, nemaju nikakva primanja za svoj rad u kompaniji najmanje dva (pa i tri) meseca. Ako nema primanja i plata, nema ni uplata u budžetu po osnovu poreza i doprinosa.


Na taj način se oštećuje budžet opštine Doljevac ali i Republike Srbije.


Pored svega ovog, gde se novac građana Doljevca poklanja, povređuje se i Ustavom garantovano pravo građana Republike Srbije, pa i opštine Doljevac, na ravnopravnost svih građana Srbije i pravo na rad i zapošljavanje pod jednakim uslovima svih građana  Srbije.  


Naime, radnici sa prebivalištem iz opština koje nemaju ovakav akcioni plan zapošljavanja i koji se zapošljavaju u kompaniju Leoni istog dana kad i radnici iz Doljevca, primaju platu od prvog dana, bez ponižavajućeg neplaćenog rada od dva (pa i tri) meseca.


Pored toga radnicima iz Doljevca pre isteka godinu dana rada u kompaniji Leoni,  raskidaju  se ugovori o radu sa obrazloženjem restruktuiranja i smanjenog obima posla, a posle nekoliko dana opet se upošljavaju drugi radnici.


Nameće se pitanje da li su građani opštine Doljevac toliko nesposobni da neko treba da ih ponižava neplaćenim radom ili se radi o zloupotrebi i poklanjanju novca iz budžeta. Sigurni smo da ovo prvo nije u pitanju.


Na sve ovo iznova je ukazao Nenad Stojiljković, odbornik Dveri u Skupštini opštine Doljevac, i na sednici skupštine 31.07.2017.g podneo predloge dopune dnevog reda:


·         Predlog odluke za traženje ocene ustavnosti Akcionog plana zapošljavanja na teritoriji opštine Doljevac kod poznatog poslodavca ,,Leoni,, i posledica koje proizilaze iz Akcionog plana zapošljavanja na radnike sa teritorije opštine Doljevac


·         Predlog izmene odluke akcionog plana zapošljavanja na teritoriji opštine Doljevac kod poznatog poslodavca – Leoni


Vlast u Doljevcu, koju trenutno vrši SNS, još jednom je pokazala da joj ni Ustav Republike Srbije ne znači ništa.


Predlozi su odbijeni.


Srpski pokret Dveri će u narednom periodu u okviru zakonskih mogućnosti i poslanika u Skupštini Srbije pokušati da se izbori za poštovanje Ustavom garantovanih prava građana koja su u Doljevcu očigledno pogažena.


 


U ime OO Dveri u Doljevcu Nenad Stojiljković

Odbornik u Skupštini opštine i član GO Dveri