Мотив за мојим политичким ангажовањем је идеја да се у општини Петровац промени начин рада и размишљања око егзистенцијалних животних услова грађана општине Петровац на Млави.

        Зовем се Момир Моца Здравковић. Рођен сам 10.10.1961. године у Мајданпеку. Ожењен, отац једног мушког детета. Место становања – Петровац на Млави. По образовању сам дипломирани инжењер телекомуникација и рачунарства. Запослен у Телеком Србија АД, ИЈ Пожаревац. У ИЈ Пожаревац радим као инжењер за инвестициону изградњу. Члан сам синдикалне организације у Телекому Србија – „Јединствени синдикат Телекома Србије“ и у више мандата био сам председник основне синдикалне организације Пожаревац. Један сам од оснивача Удружења монтера за телекомуникациону мрежу Србије, уједно сам и председник подружнице Удружења монтера Пожаревац, председник Удружења монтера регије Београд и члан ИО Удружења монтера за телекомуникациону мрежу Србије.

Од марта месеца 2021. године постао сам члан Српског покрета Двери, а 17.04.2021. године именован сам на место председника ОО Српског покрета Двери Петровац на Млави. Мотив за мојим политичким ангажовањем је идеја да се у општини Петровац промени начин рада и размишљања око егзистенцијалних животних услова грађана општине Петровац на Млави. Под тим подразумевам да се створе бољи радни услови за житеље општине Петровац на Млави, да се нађе начин да се отворе нова радна места, оснивањем нових малиих и средњих предузећа, којих има али недовољно на територији општине Петровац, да се да подстицај младим образованим кадровима са територије општине да отварају нове фирме са новим напредним технологијама које би запослиле младе становнике општине Петровац на Млави.

Нова општинска управа треба да донесе стратешки план развоја општине Петровац у будућих пар година и да се тај план реализује у потпуности. Тим планом би се дала шанса домаћим инвеститорима и младим образованим људима који су се доказали у разним областима у земљи и иностранству, као и младим и способним људима из дијаспоре да инвестирају у технички и технолошки развој општине и тиме би се дала шанса да се сви они врате у свој завичај и да се ту покажу и докажу и да се њихова и наша поколења запошљавају у тим високотехнолошким фирмама и предузећима.

Ангажовао бих се да се део Хомољских планина, које су на територији општине Петровац и подручје слива реке Млаве прогласе за специјалну зону од еколошког значаја, односно заштићено природно добро. Тиме би се заштитили природни ресурси и зауставила неконтролисана сеча шума и уништавање природних ресурса заштићеног природног добра на територији општине Петровац на Млави. Самим тим, зона заштићеног природног добра би подразумевала и забрану употребе поливинилских кеса и амбалаже на читавој територији зоне заштићеног добра. Тиме би се смањила употреба ПВЦ амбалаже, а са тим би се смањило одлагање тих штетних материјала на депонијама отпада на целој територији општине Петровац на Млави.

Како је општина Петровац на Млави и пољопривредни и сточарски крај, требало би обратити пажљу и на тај аспект општине. Морају се подстицати пољопривредни произвођачи, воћари, сточари и други пољопривредни произвођачи на обнављање и оснивање нових задруга на читавој територији општине Петровац. Тиме би се њихови производи заштитили од самовоље разноразних препродаваца и накупаца. Задруге би се бринуле о пласирању производа својих задругара по најповољнијим ценама тако да задругари добију адекватну новчану надокнаду за своје производе и уложени рад. Задруге би требале да по повољним подстицајним кредитима код националних банака издејствују пољопривредне кредите за обнављање пољопривредне механизације и обнављање сточних фондова својих задругара.

Општина Петровац на Млави треба да искористи свој географски положај и инвестира у развој туризма. Како је у близини самог насељеног места Петровац пронађено лежиште геотермалних вода, треба уложити напоре да се тај дар природе паметно, уз максималну употребу Закона о заштити природних ресурса, искористи као потенцијал за развој бањског туризма.

За све ове наведене идеје, потребно је да се на територији општине Петровац измени или прилагоди и образовни систем, који би требало да препозна потенцијале општине и уведе неке нове образовне профиле у образовни систем у школама на територији општине.

Све ово је могуће остварити већим ангажовањем нове општинске управе, са новим образованим људима који имају нове идеје и жељу да своје идеје спроведу и остваре, уз сарадњу са многобројном дијаспором са територије општине Петровац.

 

 

Момир Моца Здравковић

Председник ОО Двери у Петровцу на Млави