Nikad kraja javašluku „napredne“ vlasti u Subotici!

Već mesecima traje raskopavanje Subotice sa namerom uvođenja optičkih kablova koji će omogućiti brži internet i bolji prijem TV kanala. Za sada su ove poslove dobijali i izvodili radove na raskopavanju grada SBB iz Beograda, SAT- TRAKT iz Bačke Topole i Telekom.

Uvođenje optičke instalacije u grad Suboticu moralo je biti sprovedeno putem tendera i uslovljeno postavljanjem infrastrukture u svim mesnim zajednicama, da svim građanima ravnopravno bude dostupna ova usluga, a da oni mogu sami po sopstvenoj volji da odlučuju kojeg će provajdera angažovati.


Nadzor radova koji je postavljen od strane Grada dužan je da prati da se instalacije prilikom kopanja ne oštete, a ako se to i dogodi, da naloži izvođaču da otkloni štetu o svom trošku, ali niko se u praksi time ne bavi. Na nekoliko lokacija je bilo neophodno obustaviti radove i zahtevati da se sve u najkraćem roku izvede po pravilima struke. Na mnoge primedbe građana odgovorni se i ne obaziru.


Nažalost, ovo je samo deo problema u Subotici, jer nameće se pitanje da li će građani u svakoj mesnoj zajednici imati istu ponudu provajdera? Da li će neki građani imati mogućnost da prate samo SBB , neki samo SAT-TRAKT, a treći samo Telekom?
Gradska vlast je bila dužna da raspiše tender za izvođenje radova postavljanja zaštitnih cevi i razvodnih ormara. Na tako jednom urađenu instalaciju provajderi bi samo uvlačili svoje kablove u već postavljene cevi, predviđene za ovu namenu i svi bi u iste razvodne ormare spajali svoje optičke kablove. Raskopavao bi se samo deo do ulaska u dvorišta korisnika. Izbeglo bi se da se svaki sledeći provajder koji se pojavi opet razori Suboticu, ometa normalno funkcionisanje grada i ugrožava funkcionisanje svakodnevnog života Subotičana. Grad je naružen nestručno zakrpljenim trotoarima, koji su neravni usled neravnomernog sleganja zemljišta i bezobrazno neprofesionalnog betoniranja nakon raskopavanja.


Dveri Subotice smatraju da mora biti odgovornosti u izvođenju bilo kakvog javnog posla pa i ovog koji se tiče postavljanja optičkih kablova. Još nije kasno da se instalacije koje nisu urađene urade prema predlogu Dveri. Da li će se to i ostvariti najviše zavisi od toga da li je vlast odgovorna i radi u interesu građana ili u interesu privatnih provajdera. Ako se pojavi još neki provajder opet kreće raskopavanje, presecanja instalacije struje, telefona, vode i nikad kraja javašluku.


Dveri Subotice će neumorno ukazivati na skandalozan odnos gradskih moćnika prema imovini Subotičana i podsećati na jednostavna, adekvatna i štedljiva rešenja za bolji život i lepši grad.


 

GrO Dveri u Subotici