Novi Sad: Žrtve se ne smeju deliti po nacionalnoj osnovi

Savez vojvođanskih Mađara je inicirao predlog, a Savet za kulturu grada ga je podržao – da se na kraju Limana 4 podigne spomenik „nevinim žrtvama 1944-45“, a Dveri se pitaju zašto se na ovaj način jedne žrtve izdvajaju od drugih.

Na toj lokaciji u blizini „Mornarice“ nalazio se logor za Mađare koji su smatrani kolaboracionistima i zločincima u Raciji 1942. godine.


Samo nekoliko stotina metara odatle na plaži Štrand vršene su egzekucije preko 2.000 Novosađana, Srba, Jevreja i Roma (tačan broj nije utvrđen pa postoje podaci da se radi i oko 4.500 ubijenih).


Zahtevamo  da država i grad oforme komisiju kako bi se po imenu i prezimenu tačno utvrdile sve nevine žrtve komunističkih vlasti bez obzira na nacionalnost, posebno onih u Rajinoj šumi, gde se za sada od njih 250 zna samo za njih 14 po imenu i prezimenu, kao i  da se te žrtve eshumiraju i sahrane na dostojan način.


Predlažemo da se umesto ovog predloga SVM, nejasnog naziva, koji je isključivo nacionalno obojen,  sa nedovoljno argumentovanim podacima o tim žrtvama iz nerasvetljenih istorijskih činjenica, podigne spomenik na mestu „Rajine šume“ svim nevinim žrtvama komunističkih vlasti u Novom Sadu u periodu Drugog svetskog rata i nakon rata, bez obzira na nacionalnu i drugu pripadnost.


 

Gradska organizacija Dveri u Novom Sadu