Tenzija tokom javne rasprave o predlogu budžeta Leskovca za 2018. godinu

Predstavnici vlasti i opozicije nisu danas mogli da se slože ni oko čega u vezi sa predlogom budžeta za 2018. godinu, a tokom skupa tenziju je podiglo dvoje opozicionara svojim opaskama i ocenama, uglavnom na račun gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića, koje se retko, ili nikada nisu čule u skupštinkoj sali.

Izveštač o predlogu budžeta Dalibor Tričković, šef Odeljnja za finansije u lokalnoj samoupravi, ponovio je da je budžet planiran na realnim osnovima sa prihodima od 3.975.173 dinara, od čega nešto više od 1,4 milijarde su takozvana ustupljena sredstva, 898 miliona izvorni prihodi, a milijarda dinara transferna sredstva, dok su rashodi planirani u istoj ravni sa prihodima.


Tričković je do detalja dao načine na koji će se  trošiti prihodi, što se moglo videti i na video bimu, ali malobrojni opozocionari, zapravo Predag Mitrović, potpredsednik Dveri, koji je, kao i prošle godine bio glavni kritičar, je ocenio da u toj strukturu nema mesta za kapitalne investiceije, da su drastično smanjenja sredstva za zaštitu životne sredine, te da zarade zaposlenih učestvuju sa 31,55 posto, što je, ocenio je, prevelki procenat.


On se vratio i na prošlogodišnju raspravu i budžetske planove, rekavši da mnogo toga nije realizovano, a na šta je on tada upozoravao.


„Ovde se javlja ozbiljan problem a to je zadovoljenje lica koja će doneti glasove…Ovde je dat dokument kao da se radi o tri različita grada“, rekao je, a nešto kasnije pomenuo i izvođače radova na infrastrukturi „koji finansiraju političku stranku“.


Prisutne u sali, a većinu su činili direktori, šefovi odeljenja i korisnici budžeta pitao je da li neko sme gradonačelniku, koga je u jednom momnetu nazvao – poglavicom, da kaže da greši, pa konstatovao da – ne sme.


Mitrović je kazao da je rezultata vođenja takve politike gubitak oko 5.000 ljudi.


„Najveći uspeh mladih ljudi je da opobegnu iz ovoga grada, a njihovim odlaskom pada cena stambenog prostora i postajemo meta albanskog kapitala, koji ima interes u ovom kraju“, kazao je.


Tokom nekoliko javljanja, pominjao je „politički poltronizam“ prema Beogradu, opasnost od privatizacije javnih preduzeća, postavljao je više puta pitanje šta je sa ranijim kapitalnim projektima, poput gradskog trga, linije mulja, koja je kasnije bila povod za dalju raspravu, zatim o koncertnoj dvorani, sportskoj hali Partizan, rekavši da ovoga momenta stoji započetih i nedovršenih 12 kapitalnih projekata u gradu.


Pitao je gde je novac u iznosu od 350 miliona dinara kojim će se, kako je konstatovano u predlogu budžeta, pokriti 209 miliona dinara deficita.


I tada je neočekivano podigao tenziju i pomenuo nešto o čemu do sada javno niko nije govorio jer se radi o ličnom gubitku.


„Gde ih čuvate tih 350 miliona dinara“, pitao je Mitrović, inače doktor ekonomskih nauka.


 

Izvor: JugMedija.rs