Uvod u rasprodaju -  perfidna saradnja subotičkog JKP Vodovoda i kanalizacije i budimpeštanskog vodovoda

Sadašnja saradnja, još uvek naših, javnih preduzeća i stranih je uvek dobrodošla ako za cilj ima unapređenje rada samog javnog preduzeća i ako od te saradnje građani imaju koristi. Saradnja subotičkog vodovoda i kanalizacije i budimpeštanskog vodovoda stvara sumnju da se ne radi samo o projektu saradnje sa EU.

Istraživanjem novinara KRIK-a došlo se do saznanja da je posle prodaje beogradskog vodovoda na redu subotički. Postupci rukovodstva JKP Vodovod i kanalizacija nas uveravaju u to. Na godišnjem tenderu za nabavku materijala, rukovodstvo JKP Vodovod i kanalizacija Subotica je favorizovalo mađarsku kompaniju „Paor-Viz kft“  koja je  dala ponudu zajedno sa subotičkim preduzećem „Watermain d.o.o“. Direktor „Watermain d.o.o.“ je Čila Goli, kadar SVM-a. Nedavno je ta ista Čila Goli postavljena za direktoricu „Regionalne deponije“.


Kad se javna preduzeća oslobode ovakvih kadrova i upliva politike u pravljenje tendera, tada će naša javna preduzeća dobro poslovati.


Kroz projekte saradnje budimpeštanski vodovod želi da se nametne kao potencijalni  kupac za JKP Vodovod i kanalizacija Subotica.


Građani Subotice o tome ništa ne znaju i mi ih ovom prilikom obaveštavamo da  postoji  namera  da se subotički vodovod nađe u vlasništvu budimpeštanskog. Naime, budimpeštanski vodovod je u početnim privatizacijama u Mađarskoj bio prodat jednoj nemačkoj kompaniji. Građani Budimpešte su ubrzo osetili „boljitak“ u vidu uvećanih računa i to pet puta u odnosu na prethodne. Nakon promene vlasti i oporavka ekonomije, Mađarska je uspela da povrati vlasništvo nad budimpeštanskim vodovodom, 5 godina nakon prodaje i to po ceni od 5 milijardi evra, a prodat je za 800 miliona evra. Sada taj isti budimpeštanski vodovod pokreće aktivnosti koje bi mu omogućile da u bliskoj budućnosti kupi subotički vodovod i kanalizaciju.


Da podsetimo da je JKP Vodovod i kanalizacija Subotica  jedno od najboljih u zemlji, s obzirom da su nedavno urađeni novi bunari, da poseduje najmoderniji prečistač i da za širenje infrastrukture ima prostora. Kada znamo da 1/3 stanovnika Subotice nema gradski vodovod , 1/3 nema kanalizaciju, a 1/3 nema ni vodu ni kanalizaciju, nameće se pitanje zašto se u takvim uslovima uopšte razmišlja o bilo kakvoj prodaji?


Gradska organizacija Dveri u Subotici smatra da JKP Vodovod i kanalizacija treba da ostane u državnom vlasništvu, a da se problem neefikasnog rada rešava sa našom pameću. Postavljenjem profesionalnog menadžmenta, ovo javno preduzeće bi se oslobodilo politike i prekobrojnih nestručnih kadrova, što bi stvorilo uslove za prijem novih stručnjaka i povećanje plata. Krajnji cilj bio bi poboljšanje kvaliteta usluga i širenje vodovodne i kanalizacione mreže na zadovoljstvo svih Subotičana.


Dveri u Subotici su pravovremeno reagovale i upoznale građane Subotice o odvijanju perfidnih igara koje se nažalost, po pravilu, uvek  završe na štetu svih nas.Gradska organizacija Dveri u Subotici