Vlast u Doljevcu ne odgovara na odbornička pitanja Dveri

I pored toga što je za jedanaestu sednicu skupštine 09.03.2018. odbornik Srpskog Pokreta Dveri Nenad Stojiljković uredno i na vreme podneo predloge dopune dnevnog reda, kao i amandmane na prvi rebalans budžeta u 2018. godini, vlast u Doljevcu ih nije uzela u razmatranje, a samim tim nisu stavljeni ni na glasanje.

Predlog dopune dnevnog reda i amandmane na rebalans budžeta, odbornik Dveri Nenad Stojiljković je dostavio skupštinskoj službi elektronski, sa svog meila kog skupštinska služba ima u evidenciji, a na službeni meil skupštine. Na žalost ovog puta to nije bilo prihvatljivo za Doljevačku vlast. Zašto? Zbog čega se vlast plaši?


Na isti način, elektronskim putem, za devetu sednicu Skupštine, odbornik Stojiljković je takođe podneo predloge dopune dnevnog reda, kao i amandmane na rebalans budžeta i tad je to bilo prihvatljivo. Ali je na glasanju po amandmanima Nenada Stojiljkovića jedan od odbornika vlasti podigao ruka ZA. Postavlja se pitanje, da li je to pravi razlog zašto se ni ovog puta dopune dnevnog reda i amandmani nisu naši u skupštinskoj proceduri. Da li se vlast u Doljevcu plaši da će ponovo neko od odbornika skupštinske većine glasati za predloge nekog ko je u opoziciji.


Dopune Dnevnog reda i amandmani odnosili su se na goruće probleme građana opštine Doljevac:  – Vodosnabdevanje, Kanalizacione mreže, Subvencije u poljoprivredi, Akcioni plan zapošljavanja, završetak Balon-sale u Malošištu…


Takođe ni na ovoj sednici skupštine nije bilo odgovora na odbornička pitanja odbornika Nenada Stojiljkovića, koja je po drugi put u pisanoj formi uputio skupštinskoj službi 10.12.2017.

 


Odbornička pitanja su glasila:

1.      Koliko je po lokalnom akcionom planu zapošljavanja, ukupno do danas, izdvojeno sredstava za poznatog poslodavca Leoni? Koliko je na taj način, ukupno lica sa teritorije opštine Doljevac upošljeno (poslato na obuku) kod poznatog poslodavca Leoni? Koliko ukupno lica sa teritorije opštine Doljevac trenutno radi u kompaniji Leoni?

2.      Na koliko i na kojim funkcijama, komisijama, stručnim telima su upošljeni funkcioneri opštine, opštinske uprave i skupštine opštine, načelnici opštinske uprave, pomoćnici predsednika opštine, sekretar skupštine, pomoćnici, potpredsednici…Zašto se vlasti u Doljevcu plaše da odgovore na ova pitanja?

·         Da li zato što se iz odgovora na prvo pitanje može videti, koliko je lica sa teritorije opštine Doljevac radilo u Leoni bez plate 2-3 meseca, a onda im posle par meseci rada raskinut radni odnos?

·         Da li zato što se iz odgovora na drugo pitanje može videti da neki funcioneri opštinske vlasti u Doljevcu imaju više funkcija i za njih imaju primanja po više osnova dok se izvestan broj građana opštine bori da preživi i traži socijalnu pomoć.


Na samom početku sednice skupštine, odbornik Nenad Stojiljković je ponovo zatražio odgovore na ova pitanja, zatraživši konkretan odgovor na pitanje: Ko obavlja funkciju inspektora za školstvo i obrazovanje i da li se radi istovremeno o sekretaru Skupštine Slađani Jovanović?


Pošto je odbornik Stojiljković na ovo pitanje dobio potvrdan odgovor, izneo je stav da se radi o nespojivim funkcijama izvršne i zakonodavne vlasti u Doljevcu i da se na taj način i sam rad Skupštine i njen legitimitet dovodi u pitanje. Takođe je zbog toga zatražio i razrešenje sekretara Skupštine.


Zbog svih ovih dešavanja na 11. sednici skupštine, odbornik Srpskog Pokreta Dveri, Nenad Stojiljković je napustio rad doljevačkog parlamenta, ne želeći da učestvuje u daljoj farsi sednice Skupštine opštine Doljevac.


 

Opštinska organizacija Srpskog pokreta Dveri Doljevac