Za stranačku propagandu SNS i SVM u Subotici 26 miliona dinara

Stranke na vlasti u gradu, SNS i SVM, treba da iz svojih stranačkih budžeta finansiraju medije za svoju propagandu, a ne da za iskrivljeno informisanje građana koriste i pare građana Subotice.

Odlukom gradskih čelnika, građani Subotice će platiti 26 miliona dinara kako bi bili pravovremeno i tačno informisani o dešavanjima u svom gradu. GO Dveri Subotica apeluje na odgovorne u medijima, koji će prihvatiti taj novac, da profesionalno izvršavaju svoje obaveze i odgovorno se ophode prema sredstvima građana.

Prethodnih godina se dešavalo da većina lokalnih medija dobije finansijsku podršku iz gradskog budžeta, što je bio veoma pozitivan signal građanima da se podstiče informisanost kroz lokalne medije. Praksa je, međutim, pokazala da gradske vlasti zloupotrebljavaju svoj položaj i novac građana, vrše pritisak na medije i novac građana Subotice troše isključivo na stranačku promociju i lični marketing.

Stranke na vlasti  u gradu,  SNS i SVM, treba da iz svojih stranačkih budžeta finansiraju medije za svoju  propagandu, a ne da za iskrivljeno informisanje građana koriste i pare građana Subotice.

Smatramo da pre raspisivanja bilo kakvog konkursa za medije i informisanje građana, treba formirati nezavisnu komisiju koja bi utvrdila koji su se mediji ogrešili o zakon i o građane Subotice neobjektivnim i navijačkim izveštavanjem. Takvim medijima ne treba dati mogućnost da troše i dalje novac građana Subotice.

Jednom ovakvom komisijom koja bi savesno radila svoj posao novac građana Subotice se ne bi rasipao, a pritom bi dobili objektivnije informisanje koje bi svima nama koristilo.

Dveri se zalažu i da mediji na svim nivoima ponude više sadržaja koji promovišu porodične i zdrave vrednosti.


 Gradska organizacija Dveri u Subotici