ПРОМЕНИМО СИСТЕМ ЧУВАЈУЋИ ТРАДИЦИЈУ

НА КОРИСТ СВИХ НАШИХ ГРАЂАНА

 

 1. Подршка младим брачним паровима за решавање стамбеног питања
 2. Привилегован статус породиља и трудница
 3. Пореска реформа која би била окренута разним видовима олакшица за породичне људе, помоћ предузетницама и женама на селу, смањење пореза на имовину за породице са више деце
 4. Бесплатно бављење спортом, бесплатно коришћење спортских и културних садржаја и бесплатне вртиће за породице са више деце, бесплатне уџбенике за сву децу, веће стипендирање ученика и студената из сиромашних породица, увођење прилагођеног радног времена женама и мушкарцима који желе да ускладе родитељство и каријеру
 5. Закон о заштити презадужених породица
 6. Смањити број запослених у покрајинској администрацији и највећи део буџетских средстава која законски припадају АП Војводини наменски преусмерити директно локалним самоуправама у Бачкој, Банату и Срему, којима кроз децентрализацију Србије законски треба вратити изворне надлежности, приходе и имовину
 7. Бескомпромисна борба против криминала и корупције,  унакрсно испитивање порекла имовине, увођење кривичног дела незаконито богаћење, финансијска, имовинска и кривична одговорност и лустрација свих досадашњих носилаца јавних функција коју су се противзаконито обогатили
 8. Преиспитивање свих диплома и доктората запослених у јавном сектору
 9. Повратак персонализованом изборном систему у коме ће моћи да се гласа и за кандидате по имену и презимену а не само за изборне листе
 10. Директна демократија – већи број референдума на којима ће грађани одлучивати од трошењу новца и другим важним питањима у својој средини
 11. Преумерити новац за субвенционисање страних фирми у раздвој домаће привреде и пољопривреде
 12. Издвојити подстицаје за повратак на село и бављење пољопривредом од 20.000 евра по брачном пару
 13. Забрана продаје пољопривредног земљишта странцима
 14. Гарантоване цене откупа пољопривредних производа и њихово субвенционисање од стране државе
 15. Седиште Министарства културе да буде у Новом Саду
 16. Већа буџетска издвајања за очување културно-историјског наслеђа
 17. Обезбедити чисту пијаћу воду за сва домаћинства
 18. Зауставити прекомерну сечу шума и повећати степен пошумљености
 19. Заштитити животну средину од прљавих индистријских технологија
 20. Повећање казни за учињена кривична дела против животне средине