Двери подсећају грађане Србије да смо се неколико пута до сада оглашавали на тему цена услуге техничког прегледа, која није законски одређена и искључиво је одлука привредног друштва овлашћеног да врши услуге техничког прегледа возила, а коју одређују на основу „тржишних услова“.

       Такође, Двери инсистирају на томе да је неопходно да што пре проради централни информациони систем (ЦИС), након доношења правилника од стране Агенције за безбедност саобраћаја (АБС), конкретно правилника о обуци контролора, који је најављиван из Владе Србије да ће се донети до почетка септембра, а што се већ сада до половине септембра није догодило. На тај начин би МУП стекао предуслове да предложи цене техничког прегледа Министарству трговине како би га Влада Републике Србије усвојила, тј. поменуто министарство.

Двери подсећају да је цена техничког прегледа у Београду као и у другим већим градовима у Србији досегла до 7.500 динара и да је услуга техничког прегледа највећа у односу на државе у окружењу.

 

Борко Пушкић

Дипломирани инжењер саобраћаја
Председник Извршног одбора Двери