У јучерашњем непотписаном одговору на упит новинарке Јасмине Добриловић из редакције ТВ „Newsmax adria“, новоформирани и веома контроверзни Факултет друштвених наука овако тумачи свој рад без акредитације: „Факултет друштвених наука је основан у складу са Законом о високом образовању и по Правилницима и Стандардима Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању. Факултет је испунио све услове предвиђене Законом, Правилницима и Стандардима. У складу са чланом 43 Закона о високом образовању Факултет није место политичког и страначког организовања и деловања. Сходно томе молимо Вас да не ширите дезинформације и тиме наносите штету нашој институцији“.

     Ако „Факултет није место политичког и страначког организовања и деловања“ зашто га је основао члан СНС и на коришћење добио просторије у седишту јавног предузећа „Југоимпорт СДПР“ у Београду, на чијем челу се налазе високи функционери СНС? Ако је „Факултет испунио све услове предвиђене законом, као и правилницима и стандардима“ Националног тела за акредитацију – зашто се том акредитацијом није похвалио на својој интернет презентацији, што би требало и да је обавеза? Разлог може бити само један: зато што је нема. То што је тек недавно добио дозволу за рад од стране Министарства просвете не значи ништа док се у року од годину дана не добије и акредитација од стране надлежног акредитационог тела, а то овај нови Мегатренд очито нема.

Наиме, Закон о високом образовању Републике Србије уређује, између осталог, издавање дозволе за рад високошколским установама које се први пут оснивају. Факултет друштвених наука спада у ову категорију. Наиме, по Закону Национално акредитационо тело (НАТ) по пријему захтева за оснивање факултета дужно је да сачини извештај о почетној акредитацији и доставља га Министарству просвете са препоруком да изда дозволу за рад или одбије дозволу за рад. НАТ је сачинио позитиван извештај и Министарство просвете је издало дозволу за рад. Али, то није акредитација установе и програма јер Факултет коме  је издата дозвола за рад дужан је да поднесе захтев за акредитацију установе и програма најкасније годину дана од добијања дозволе за рад. Захтев се подноси Националном акредитационом телу. Одредбом члана 52 Закона о високом образовању децидно је прописано да установа може вршити упис студената тек по добијању уверења о акредитацији високошколске установе  и студијских програма, а код приватних факултета још се тражи и доказ да је обезбеђен оснивачки капитал, односно банкарска гаранција. Факултет друштвених наука, као што се може видети на њиховом сајту, већ уписује студенте иако нема потребно уверење о акредитацији. 

Дакле, ФДН има дозволу за рад, али нема уверење о акредитацији факултета и студијских програма, па ако нисмо у праву позивамо нови Мегатренд у власништву СНС да јавно објави „УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ФАКУЛТЕТА И ПРОГРАМА“, и то не само као информацију већ и у форми доказа односно скенираног званичног документа надлежног државног органа.
 

Бошко Обрадовић
Председник Двери