Буџет за 2020. не само да није развојни, већ је и нелогичан у испуњењу прокламованих економских циљева, заснован на погрешним претпоставкама и лошим проценама остваривости привредног раста, уз наставак задуживања кроз директно задуживање или издавање државних обвезница, даље погоршање спољно-трговинског биланса, наставак миграција радне снаге из Србије и штетне подршке лажним страним инвеститорима на рачун домаћих предузетника.

 

Као такав представља:

  1. логистичку подршку за активности финсирања изборне кампање владајуће структуре и опстанак на власти по сваку цену кроз улагање у „сигурне гласаче“, уцењене раднике у јавним службама и предузећима који су више година ангажовани противзаконито на привременим и повременим пословима или на одређено време, повећање плата у јавном сектору и пензија продубљујући јаз у висини зарада између запослених у јавном и радника у приватном сектору, што ће за последицу имати неконтролисан егзодус у иностранство радника у привреди…;

 

  1. даљу криминализацију система кроз намештене јавне радове и „капиталне инвестиције“ које су неоправдане са аспекта економске логике, а све у циљу „прања пара“ из различитих криминалних радњи или активности које ће бити започете током 2020. године ангажовањем проверених страначких предузећа која ће изводити „капиталне инвестиционе радове“ у градовима по Србији и кроз договорени „проценат“ пунити касе политичких странака на власти;

 

  1. активности усмерене ка увозу и интересима странаца, гушење домаће привреде, наставак исисавања капитала из Србије и форсирања курса јаког динара који има за циљ фаворизовање увоза стране робе и услуга и дестимулисање извоза домаћих предузећа, као и погубно субвенционисање тзв. страних инвестиција попут Fiat Group Automobiles и Air Serbia и даље;

 

  1. повећање новчаних казни и репресија над грађанима Србије, смањење субвенција привреди и пољопривреди за више од 20%, колапс јединица локалних самоуправа због смањења трансфера осталим нивоима власти, јер ће највећи део тог новца бити преусмерен на донације међународним организацијама, што указује на евентуални прихват великог броја миграната и азиланата.

 

Ово није буџет државе Србије за 2020. годину, већ буџет СНС за изборе следеће године, као и наставак погубне економске политике владајућег режима којим се фаворизују стране компаније и уништава домаће предузетништво.