Boško Obradović: Propast srpske prosvete

Govoreći o stanju u prosveti, što je uvek aktuelna tema, a sada posebno zbog zakona koji se donose, predsednik Dveri je istakao da ova vlast nastavlja trend loših reformi obrazovanja uvezenih iz inostranstva bez ikakvog kritičkog promišljanja i prilagođavanja našim uslovima i potrebama.

„Jedna takva reforma je i uvođenje dualnog obrazovanja, prvo u srednjoškolsko a sada i u visokoškolsko obrazovanje što se predviđa Zakonom o dualnom obrazovanju u visokom obrazovanju. Dualno obrazovanje zvuči kao dobra ideja, ali ovde su mnoge dobre ideje poput privatnih fakulteta po ugledu na one u inostranstvu ili uvođenja Bolonjskog sistema, potpuno pogrešno primenjene. Tako smo umesto jakih privatnih fakulteta dobili ustanove za kupovinu i pranje diploma, a umesto sistema koji bi uveo red u visoko obrazovanje, dobili novi haos. Zato je potrebna šira diskusija o predloženom zakonu i mogućim posledicama i zloupotrebama prilikom njegove primene“ – ističe Obradović. On ukazuje da bez adekvatne kontrole, ovaj zakon pruža mogućnost da se „nečiji sinovi i rođaci lakše provuku do diplome, jer predviđa da student može pola studentskih radnih sati da provede kod poslodavca koji može biti i njegov otac“. Takođe ukazuje na to da je mogući neželjeni efekat ovog zakona „besplatna, odnosno simbolično plaćena radna snaga koju dobija poslodavac, a za studenta volontiranje sa minimalno stečenim praktičnim znanjima koja bi zaista njemu koristila, a ne poslodavcu“.


Predsednik Dveri je istakao da je visoko školstvo u Srbiji opterećeno brojnim problemima od kupljenih diploma, lažnih diploma i doktorata, do nedavnog pada Beogradskog univerziteta na Šangajskoj listi.


„Upravo zato sam protiv bilo kakvog eksperimentisanja dok se postojeći problemi ne reše. Mi imamo situaciju u kojoj jedan od najcitiranijih srpskih naučnika, genetičar Miodrag Stojković, napusti Srbiju, situaciju u kojoj se iseljavaju mladi i obrazovani, a akademska elita je umrtvljena i ućutkana. Dok se ta situacija i postojeći problemi ne reše, svaki zakon u ovoj oblasti treba donositi sa posebnom pažnjom što ova vlast ne radi.“ – rekao je predsednik Dveri.

 


Info služba Dveri