Boško Obradović: Vučić se ne zalaže za Balkansku Uniju već za Veliku Albaniju

Ako se vrhu ove vlasti ne bude sudilo – bolje da nema nove vlasti.

Postavljam pitanje predsedniku SNS Aleksandru Vučiću kada je i u kojoj državnoj instituciji usvojena ideja stvaranja Balkanske Unije? Na kojim izborima je SNS kandidovala ideju bilo kakve vrste unije sa Albanijom i Makedonijom? Vučićevo kršenje Ustava i preuzimanje nadležnosti drugih grana vlasti postalo je svakodnevno, a ovo je samo najnoviji primer da bez ikakve državne odluke samostalno zagovara neku ideju na najvišim svetskim instancama.


Posebno zabrinjava Vučićev poziv tzv. Prištini da se pridruži ovoj ideji Balkanske unije, čime se lažna država Kosovo izjednačava sa drugim državama u našem okruženju. Ovo je novi primer javnog i otvorenog priznanja nezavisnosti Kosova sa najviše državne funkcije.


Aleksandar Vučić se ne zalaže za Balkansku uniju već za Veliku Albaniju. Sve što je učinio za zaokruživanje albanske nezavisnosti na KiM za ovih osam godina, što nesumnjivo vodi u pravcu stvaranja Velike Albanije, čini ga jednim od najvećih velikoalbanskih pokrovitelja u njihovoj istoriji. On nije izdajnik – on je veleizdajnik!


Za sve ovo što radi Vučić će kad-tad morati krivično da odgovara, zajedno sa svojim medijskim satrapima Željkom Mitrovićem i Draganom J. Vučićevićem. Ako se nova vlast ne obračuna sa ovim dokazanim kriminalcima i izdajnicima – ona ne treba ni da bude uspostavljena.  Ako se oni ponovo izvuku i izbegnu odgovornost za svo zlo i lopovluk koje su posejali u Srbiji za vreme svoje vlasti – građani Srbije će definitivno dići ruke od politike i od ove zemlje.


Zato je za svakog budućeg političara na vlasti ključno da građanima obeća pravdu i da je sprovede kada ova vlast bude smenjena. A jedna od prvih mera nove vlasti mora biti blokada aerodroma i pokušaja bekstva iz zemlje Aleksandra Vučića, Željka Mitrovića i Dragana J. Vučićevića, zajedno sa njihovom braćom i kumovima. A onda hapšenje i pravično suđenje po zakonu.

 


Info služba Dveri