Да је власт на време послушала и прекопирала бројне предлоге Двери по питању уређења Чачка, сада проблем загађености ваздуха у Чачку не би био толико изражен, не би био град са најзагађенијим ваздухом у Србији (на светској лествици је при самом врху) и Чачани би се вероватно лакше носили са актуелном епидемијом (бројне студије повезују аерозагађење и повишену смртност од Ковида-19). Треба напоменути да је Чачак током 2017. и 2018. год. био најзагађенији град у Србији када су у питању честице које потичу од издувних гасова.

     С обзиром да је сада ситуација крајње алармантна Српски покрет Двери у Чачку предлаже додатне „зелене“ мере и начела које је неопходно спровести да би се ова незавидна еколошка ситуација у Чачку поправила.

  1. Начелно, укупан фонд свих зелених површина треба да тежи уделу од 40% површине града, тачније, односу 40:60=зелене:изграђене површине.
  2. Развијање „зелене инфраструктуре“ мора бити приоритет Чачка. То значи да град Чачак мора имати развијену мрежу зелених простора који чине јединствен екосистем који би био у служби здравијег живљења у граду.
  3. Све форме јавних зелених површина морају бити лако доступне свим становницима. То значи да сваки становник Чачка не сме бити удаљен више од 500 метара до неке јавне зелене површине. Тачније, јавне зелене површине морају бити тако распоређене да њихове зоне утицаја покривају целу градску територију.
  4. По угледу на многе градове у свету, потребно је формирати веће саобраћајне и зелене артерије града које би у значајној мери „проветравале“ град и тако побољшале квалитет ваздуха.
  5. Град Чачак под хитно мора израдити катастар зелених површина са детаљним информацијама о сваком постојећем дрвету и зеленој површини.
  6. Постојећи фонд уређених и неуређених јавних зелених површина мора се на системски начин заштити од изградње.
  7. Град Чачак мора пратити сва савремена и иновативна решења урбаног планирања и применити их у Чачку. Једно од таквих решења је и замена асфалтираних места са пластичним, растер коцкама који омогућавају трајан травњак на месту паркираних возила.
  8. Под хитно, разним системским мерама, растеретити саобраћајну оптерећеност центра града и на тај начин разредити концентрацију издувних гасова. Приоритет треба да буде мотивација грађана да користе алтернативне облике транспорта, односно демотивација употребе моторних возила, нарочито када је у питању шири центар града.
  9. Пракса сађења минијатурних стабала, под бесмисленим изговором естетике, се под хитно мора зауставити јер ни изблиза не задовољавају еколошке захтеве града. Дрвореди градских улица морају бити сачињени пре свега од платана, и другог урбаног дрвећа, који нам могу помоћи са проблемом издувних гасова, повишених температура и стварањем пријатне микро-климе, а који су такође и станишта за разнолики животињски свет.
  10. Субвенцијама и другим финансијским олакшицама помоћи грађанима који се греју на чврст огрев да замене свој систем грејања, као и да унапреде енергетска својства свог објекта.

Савети за урбанизам и екологију Српског покрета Двери у Чачку

Фото: moravainfo.rs