Двери разумеју Град као „заједничко добро“. Оно захтева нову посвећеност и једно ново „ангажовано становање“. Зато град видимо као процес опуномоћивања грађана- грађани имају право на свој град и дужност да брину о њему. Тренутно стање је такво, да су српски градови физички и духовно деградирани. Зато Двери захтевају ново критичко промишљање српског града.

  1. Град као демократски простор и простор социјалне правде

Град по мери човека и породице захтева активну партиципацију. Двери не желе „дуалне градове“, градове укључених у „систем“ власти и искључене-све друге. Зато ће Двери ће отворити све институционалне канале за укључивање грађана у све фазе политичког процеса-непосредног или посредног учествовања, планирања, саветовања, надзирања, евалуације. Грађани морају бити консултовани. Данас су у Србији занемарене праве потребе, ставови и жеље грађана.

Треба ревитализовати све институционалне капацитете и инструменте који су на располагању: од опуномоћивања месних заједница, преко директних грађанских скупштина, зборова, народне иницијативе, локалних референдума, партиципативног буџетирања-све до нових директнх облика дигиталне демократије, која иде у корак са савременим глобалним моментом.

Нови српски град мора бити град социјалне правде, а то значи град уједначеног квалитета живота свих становника, град у коме сви имају право на јавни простор, град у коме се ресурси праведно дистрибуирају.

  1. Зелени град

Српски грађани имају право да дишу чист ваздух, да живе у здравом и чистом окружењу и имају приступ зеленим ресурсима града и његове природне околине. Нови српски град се мора развијати у складу са еколошком одговорношћу и пружити прилику свим грађанима на здрав духовни и физички развој.

Радићемо на очувању свих градских паркова и вртова њиховој јавној функцији и карактеру, као и њиховом повезивању са стамбеним четвртима. Направићемо паркове атрактивним и безбедним делом урбаног простора. Усвојићемо програм креирања шумског зеленог појаса око града на општинским и државним земљиштима.

Посебно ћемо подржати пројекат трансформације урбане пољопривреде спровођењем програма који одређује општинско земљиште за заједничке повртњаке за привремену и дугорочну употребу. Треба омогућити сваком грађанину да се бави градском пољопривредом недалеко од свог стана. Овај програм биће под надзором градског зеленог менаџера.

Подржаћемо инвестиције у зелену инфраструктуру и повезаност између различитих природних територија.

Град нове урбане мобилности

Становници српских градова идентификују саобраћај и његова загушења као један од највећих проблема . њему доприносе лоша инфрструктура, недостатак паркинг места, лош, спор и скуп јавни превоз..

Двери се залажу радикалну промену урбане мобилности. Желимо модерну мобилност која употпуњава урбано окружење и чува природу.

 Залажемо се  за одрживу градску политику мобилности и хитне мере за њену реализацију. Наш полазни став је да је за то кључно смањење аутомобилског саобраћаја у граду и између градова. Да бисмо то постигли треба развити нову урбану политику кроз развој јавног превоза, бициклистичког саобраћаја и микромобилности. Треба учинити све да алтернативе коришћења аутомобила постану ефикасне и атрактивне.

Нама је потребна нова саобраћајна стратегија којом се развија јавни превоз. Његово правилно функционисање умногоме ће повећати квалитет живота и од градова начинити удобно место за живот. Нама је потребан бржи, редовнији, тачнији, безбеднији и јевтинији јавни превоз који задовољава савремене критеријуме за превоз путника.

Актуелном градском политиком аутомобили су фаворизовани, а алтернативни начини транспорта подинвестирани, тако да се избор превозних средстава не одвија под једнаким условима.

Двери се залажу за улагање у инфраструктуру за алтернативне начине превоза, за стварање законодавних, регулаторних и финансијских претпоставки за њихово увођење, за креирање одговорног и ефикасног система управљања новом мобилношћу, као и за промоцију нових начина превоза како би се грађани едуковали, њихова перцепција променила и створила нова култура мобилности.

  1. Културни град

Двери се залажу да српски град мора да буде истинско место сећања, најпре српског идентитета, али и свих наших грађана. Направићемо дигиталне мапе сећања сваког српског града, електронски и јавно доступан регистар постојеће културне баштине града, али и мапирати и лоцирати сва заборављена места страдања, српске жртве и хероје и укључити сећање на њих у званичну комеморативну праксу, преименовати јавне урбане просторе у складу са потиснутим српским идентитетом. Водићемо пажљиву политику очувања културног наслеђа, обраћајући посебну пажњу на историјске и политичке симболе смештене у урбаном простору.

Са друге стране, подстицаћемо све видове ванинституционалне, независне културне сцене, независно савремено стваралаштво и културне индустрије. Потпуно смо свесни недостатка ресурса, финансијских и инфраструктурних, са којима се суочавају иако људских ресурса и уметничких капацитета не недостаје. У том смислу активно ћемо се залагати за транспарентну и партиципативну политику управљања јавним градским простором, и залагати се за доделу јавног простора уметнички најатрактивнијим и креативно потентним програмским идејама и удружењима. Желимо да омoгућимо приступ финансирању пројеката великом броју актера у култури који до сада нису имали праву прилику, а задржали достојанство да не учествују у клијентелистичким шемама режима.

Залажемо се за демонополизацију и деметрополизацију културе, као и њену доступност свим грађанима подједнако. Потребно је јачати међународну сарадњу, стимулисати нове уметничке изразе и укључити што већи број актера у развој дигиталне културе.

Повећаћемо буџет за културу и сарађивати са цивилним сектором у креирању транспарентне и праведне дистрибуције финансијске подршке уметницима и уметничким удружењима.

  1. Породични град

Нови српски град мора бити-породични град.

Деца морају да имају осигуран квалитет неге у предшколском и школском узрасту. Морају да имају приступ квалитетном образовању, здравој исхрани, спорту и окружењу које подржава активан живот.

За то је потребно оптимизирати и убрзано изградити нове вртиће и школе. Подстицаћемо грађевинске предузетнике и посебно инсистирати на корпоративној одговорности страних фирми које убиру профит у Србији-да српској заједници враћају кроз изградњу школу и вртића. Подстицаћемо занемарену традиционалну српску установу задужбинарства.

Преусмераваћемо систем социјалних услуга према породици, радити на општинским програмима за подршку мајчинству, родитељству и бризи о деци. Радити на спречавању свих облика напуштања и запуштања деце, елиминацији насиља и дискриминације деце, развијати иновативне социјалне услуге за повећање капацитета породица у ризику, осигурати међусекторску интегрисану подршку деци са инвалидитетом. Развијати програм за реинтеграцију деце која су у сукобу са законом. Радити на превенцији свих видова зависности деце.

Посебну пажњу посветићемо развоју дигиталне компетенције младих и координарити рад на дигиталној безбедности деце.

Град деце-мора бити град спорта, здравих стилова живота и здраве хране

Залажемо се за развој аматерског спорта за све узрасте. Развијаћемо програме раног укључивања деце у спортске активности. Новац од нетранспарентне локалне подршке разним неуспешним професионалним клубовима преусмерићемо развоју спортске инфраструктуре за децу и породице. Омогућићемо приступ постојећој школској инфраструктури породицама са децом и младима.

  1. Дигитални град

Дигиталну трансформацију узимамо као нужност савременог тренутка. Али она мора бити одговорна и транспарентна како би водила вишем квалитету живота. Дигитализација може да олакша живот грађанима, олакша комуникацију са општином и смањи корупцију.

Желим да створимо дигиталне пословне портале где ће менаџерима компанија бити омогућено да прате своје досијее у реалном времену. Смањићемо физички контакт са администрацијом и убрзати административне процесе. Створићемо савремену, малу и ефикасну администрацију. Зауставићемо праксу да грађани буду курири између шалтера и кретати се ка услузи без шалтера.

Дигитализација ће омогућити директну електронску демократију: омогућићемо грађанима директно електронско гласање на локалним референдумима и укључити у креирање дела општинског буџета.

Полазећи од овог светог темеља, сматрамо да Нови српски град треба да уједињује и циљ-очувања, одржања оног што јесмо, али и стварања нових вредности које ће бити вредне очувања у будућности. Полазећи од фактичког стања модернизације кроз коју је прошао српски народ и српски град, сматрамо да идеја Новог српског града треба да уважава обе конституенте: наш српски народни, верски и државни темељ, али и грађански циљ усаглашавања новог законског оквира по мери свих грађана Србије. Другим речима, Нови српски град, треба да буде стваралачка синтеза вредносних импулса полиса, цивитаса и српског аутентичног народног духа спремног да одговори изазовима сваког времена.

Српски Покрет Двери градиће такав Град, за српски 21. век.

 

др Андреј Митић

Члан Главног одбора Двери