Полазећи од потребе друштва да се заштити од неодговорне власти, да се предупреди ненадокнадива штета која би могла настати истраживањем, ископавањем и прерадом минерала јадарита из налазишта у Србији ради добијања литијума, а вођени нејасним ставом разних еколошких удружења, политичких странака, покрета и истакнутих стручних појединаца у вези са овим питањем, ми, доле потписани, закључујемо друштвени споразум следеће садржине:

Члан 1.

Обавезујемо се да ћемо на свим стручним скуповима, протестима, јавним наступима и свим другим обраћањима заступати јединствен став да смо против било какве могућности да се у Србији врши ископавање минерала јадарита ради добијања литијума прерадом минерала и/или других производа, а посебно да ћемо, у случају да будемо у прилици да вршимо власт у Републици Србији, на било којој јавној или државној функцији, заступати исти став – да је животна средина важнија од свих могућих економских бенефита који би истовремено могли нанети штету по животе, здравље или имовину грађана Републике Србије, противно Уставу Републике Србије.

Члан 2.

Уколико нека политичка или еколошка организација поступа противно члану 1. овог споразума, обавезујемо се да ускратимо било какву даљу сарадњу таквој организацији. Уколико постоји коалициони споразум – такав споразум ћемо раскинути, или уколико се налазимо у било каквом друштвеном односу – исти ћемо раскинути, а појединце који заступају супротно од претходно наведеног (члан 1. и члан 2.) – искључити из даљег деловања, или у ситуацији да исти врше функцију – ускратити могућност даљег наношења штете.

Члан 3.

Сви потписници овог друштвеног споразума се обавезују да сходно својим могућностима на сваком месту указују на штетност пројекта чију имплементацију не прихватамо ни под каквим условима на територији Републике Србије, без икаквих ограда, условљавања или давања могућности да се под одређеним условима може одобрити штетни пројекат који се овим друштвеним споразумом у потпуности одбацује.

Члан 4.

Потписници овог друштвеног споразума дужни су једни другима пружити подршку у смислу овог споразума, без обзира на своје политичке или било које друге разлике у политичком или другом друштвеном ангажману, из јасних разлога који проистичу из важности овог друштвеног питања од општег интереса за опстанак људи, чување њихових живота, здравља и имовине, у свему сходно Уставу Републике Србије.

 

 

ПОТПИСНИЦИ ДРУШТВЕНОГ СПОРАЗУМА:

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

 

_________________________________________

 

 

_________________________________________

 

 

_________________________________________

 

 

_________________________________________

 

 

_________________________________________