Dveri Beograd: Nestručni kadrovi okupirali Voždovac

Odbornici Dveri su na 10. sedici Skupštine GO Voždovac ukazali na kršenje zakona pri izboru direktora ustanove kulture „Beli Potok“.

Na 10. sednici Skupštine GO Voždovac, odbornici Dveri su protestovali zbog načina izbora direktora Ustanove kulture „Beli Potok“, koji je od samog početka tekao neregularno i nezakonito.

Pre šest meseci je na mesto v.d. direktora postavljena osoba koja nema odgovarajući stepen stručnosti, nema ni dana radnog iskustva na sličnim pozicijama, a tom prilikom nije dostavila plan aktivnosti za ustanovu na čijem čelu se zatim i našla. Nepoštovanje zakona se ogleda i u sledećem:

– konkurs za izbor direktora je objavljen u dnevnom listu „Srpski telegraf“, ali ne i na sajtu NSZ, kako nalaže član 35 Zakona o kulturi

– kandidat nema visoko obrazovanje, što član 36 istog zakona jasno nalaže, uz uslov da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci

– prekršen je i stav 2 istog člana, jer predloženi kandidat nije uz svoju radnu biografiju predložio program rada i razvoja ustanove u kojoj će raditi kao direktor, kao ni  izveštaj o svom radu na položaju vršioca dužnosti u prethodnih pola godine

–  prilogom pod naslovom „CURRICULUM VITAE“, u kome je latiničnim pismom izneta radna biografija kandidata, prekršeni su  čl. 1, čl. 2,  i čl. 3 stav 1 i 5 kao i čl. 10 Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma, koji obavezuju državne organe na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma u svakoj komunikaciji i regulišu korišćenje latinice. Takođe je prekršen i Statut GO Voždovac kojim je predviđeno isto.

SNS sa svojim koalicionim partnerima sve grublje krši zakone na štetu građana. Pri tom sve osionije na čelna mesta institucija od velikog društvenog značaja dovodi podobno nestručne kadrove.

Vreme je da se bahata vlast promeni. Vreme je da školovani ljudi dođu na rukovodeće pozicije.Gradska organizacija

Dveri Beograd