Dveri Beograd: O izmenama na registarskim tablicama

Kada imamo vlast koja je u kampanji 365 dana / 24č dnevno onda je za potpuno očekivano da se zakoni i odluke donose kampanjski, bez strategije i plana realizacije, a da posledice svega toga, po nepisanom pravilu, na svojoj koži osećaju građani.


O predlogu izmene sadržaja registarskih tablica Srpski pokret Dveri je izneo svoje mišljenje pre šest i po godina. Da je naš stav bio konstruktivan i dobro promišljen pokazuje nedavno pokrenuta inicijativa vlasti da se iz registarskih oznaka izbace pojedina slova. Ova inicijativa je svakako dobrodošla i Dveri je podržavaju, međutim, predložene izmene su samo delimične i nisu dosledne, pa je zato potrebno doraditi tu inicijativu, kako za nekoliko godina ne bismo ponovo radili ceo posao ispočetka.


Smatramo da izmena treba da bude saglasna našem identitetu i Ustavu pa, u skladu sa tim, da slovni deo na tablici bude u ćiriličnom fontu. Mislimo na poslednja dva slova, a oznaka registracionog područja je ionako na oba pisma, samo im treba zameniti mesta.
Ne stoji bojazan da će naši vozači u Zapadnoj Evropi zbog toga imati problema jer ne znamo ni za jedan slučaj da su vozila sa ruskim ili bugarskim registarskim tablicama vraćeni zbog njihovih ćiriličnih oznaka. Štaviše, EU je zbog Bugarske dodala na svojim novčanicama ćirilični natpis „evro“. Dakle, nikakva servilnost nije neophodna i neće nam podići ugled.


Ipak, ukoliko vlast nije spremna za ovaj „radikalni zaokret“, a sa druge strane da bismo sačuvali nacionalno dostojanstvo, predlažemo kao krajnje kompromisno rešenje da se za slovni deo koriste grafemi koji postoje i u ćiriličnim i u latiničnim pismima, koji u kombinaciji sa trocifrenim brojnim delom daju sasvim dovoljan broj kombinacija za sva registraciona područja. Četvrta cifra u broju, što se već koristi u Beogradu, omogućava pokrivanje cele Srbije.


Da bi ova mera bila potpuna neophodno je ispuniti još dva uslova kojima nadležni organi do sada nisu pridavali značaj, a to je: da građani nemaju nikakav dodatni trošak, i da budu pošteđeni bilo kakvih redova i čekanja jer je njihovo slobodno vreme samo njihovo i vlast ne treba i ne sme da ga zbog svojih propusta troši i uzurpira.


Zato apelujemo da se ova prilika ne propusti i da se taj deo konačno uredi po meri naših građana.


 


Savet za saobraćaj Gradske organizacije Dveri Beograd