Dveri: Gde su danas Stefanovićevi mentori?

Gde su danas i šta rade dekan Univerziteta Megatrend koji je nostrifikovao lažnu diplomu Nebojše Stefanovića, kao i članovi Komisije za proveru podobnosti magistarske teze i kandidata Nebojše Stefanovića? Svi oni nalaze se na visokim društvenim i najbitnijim državnim funkcijama iz oblasti obrazovanja.

Bivši dekan „Megatrenda“ Mirko Kulić sada je rektor Privredne akademije u Novom Sadu. Njegov sin, Marko Kulić, danas je gradski sekretar za opšte poslove grada Beograda.


Prof. dr Ana Langović Milićević, član one Komisije koja je na osnovu lažne diplome omogućila Nebojši Stefanoviću početak postdiplomskih studija, danas je državni sekretar u Ministarstvu prosvete. Drugi član iste Komisije, njena kuma Tatjana Cvetkovski, još uvek profesor na Univerzitetu Megatrend, danas je pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i član Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju. Svi oni koji su direktno učestvovali u lažiranju akademske karijere aktuelnog ministra policije danas su na najvišim funkcijama u srpskom obrazovanju. Da li su to nagrade za njihovo saučestvovanje u kriminalnim delima?


Činjenice pokazuju da je Nebojša Stefanović lažirao svoje obrazovanje od osnovnih zaključno sa doktorskim studijama, jer fakultet koji je on navodno završio u Londonu ne postoji. Nije sramota nemati fakultet, mnogi pošteni i pametni građani Srbije ga nemaju, ali je bruka i sramota lažirati svoje obrazovanje, pogotovu kada to rade najviši državni funkcioneri. I nije samo bruka i sramota, već i krivično delo za koje će jednog dana odgovarati pred zakonom. Do tada pozivamo lažnog doktora nauka Nebojšu Stefanovića da podnese ostavku iz moralnih razloga na sve stranačke i državne funkcije. 

 


Informativna služba Srpskog pokreta Dveri