Наш циљ је да грађани, а не само странке, бирају одборнике, и да, коначно, имамо заиста народне представнике а не партијске послушнике у локалној скупштини.

     У демократском уређењу сасвим је нормално да грађани након избора и пуког гласања свој суверенитет вршења власти пренесу на својом вољом изабране представнике у скупштини. Нормално је да ти представници заступају њихов интерес, односно интерес локалне заједнице коју представљају и да истој заједници одговарају за своје чињење и нечињење. Међутим, да ли је стварно тако? Да ли су све месне заједнице, варошице и села равномерно заступљени у локалном парламенту?

     Ко одређује редослед кандидата на изборним листама? Знајући да се мандат одборника добија по редоследу на њима, да ли гласањем за ту листу гласамо и за свог кандидата из месне заједнице?

     Да ли смо у могућности да утичемо на рад одборника из нашег села?

     Да ли се десило да одборник гласа у интересу своје варошице или је то увек како му странка налаже?

     Да ли је носилац изборних листи владајуће СНС на прошлим и овим локалним изборима био кандидат за председника општине?

     Ово су не само питања већ и аргументи који нам дају за право да кажемо да изборни систем не ваља и да га треба мењати. Нисмо за просто враћање на већински са овог пропорционалног изборног система. Нисмо ни за потискивање партија из политичког живота, јер свако ко то заступа не разуме демократски парламентаризам. Партије су ту због идеологије и контроле власти. Очигледан пример је и потпуно неуређен правни статус и учешће у политичком животу група и удружења грађана. Наиме, на једној страни имамо строге законске регулативе за регистровање политичких партија и строгу контролу њиховог рада и деловања. А на другој страни на изборима их стављамо у потпуно исту раван са групама и удружењима којима не треба ни програм ни идеологија да би се врло једноставно и за мање од пола сата регистровали код јавног бележника петнаестак дана уочи избора.

     Ми смо за што веће укључивање и учешће грађана у стварању и спровођењу јавних политика. Јер политика није никакво зло, политика је насушна потреба и она нам много тога одређује, од ње у великој мери зависе услови у којима живимо. Од политике не треба бежати већ се њоме треба озбиљно бавити и трудити се да што више грађана буде укључено. Политика води државу и регулише све у њој, па и у нашој општини.

     Да ли се неко сећа када је последњи пут у нашој општини расписан референдум на коме би сви грађани могли да се непосредно изјасне о неком важном питању?

     Треба да тражимо више референдума, повратак одузетих надлежности, прихода и имовине локалним самоуправама и најхитнију промену комплетног изборног законодавства. Без обнове демократије нема повратка нормалном политичком животу нити стварања друштва и државе у којима ће владати сигурност за све грађане.

     Више него икад потребно нам је стварно укључивање грађана у политику и  свест о томе да „ти одлучујеш“.

     Народ је потпуно изгубио суверенитет вршења власти, уместо да га је само пренео на своје изабране представнике које би требало да контролише. Избори су постали утакмица а све између њих и око њих је у функцији победе у тој утакмици.

      Због тога се Двери залажу за промену система. Ми имамо шта да предложимо, али желимо да се и остали политички чиниоци, као и сви заинтересовани грађани,укључе и изнесу своје ставове и предлоге. Само заједно можемо доћи до правих решења.

     У оквиру промене изборног система, наша локална Општинска организација је посебно заинтересована баш за промене у процесу спровођења локалних избора. Сматрамо да се избори на локалу спроводе у много тежим условима него на републичком нивоу. Пре свега због тога што локална власт користи сва своја овлашћења да онемогући конкуренцију. Поменимо, примера ради, запошљавање великог броја људи на одређено време, постављање вршиоца дужности на чело јавних установа у много дужем периоду него што то закон дозвољава, произвољно додељивање средстава из општинског буџета средствима информисања, додељивање средстава за подстицај пољопривредне производње, за развој туризма, изградњу некатегорисаних путева и слично. Мислимо да у свему томе нема довољно транспарентности и да се од свих оних који на било који начин добијају средства из буџета очекује политичка (партијска и гласачка) лојалност. Та средства, међутим, нису партијска него народна, а то се често губи из вида.

     Због овога, опозиционе странке често нису у стању да сакупе ни потписе без помоћи владајуће странке, чему смо били сведоци широм Србије на протеклим изборима, а што је својеврсни апсурд.

Медијски тим ОО Двери Горњи Милановац