Српски Покрет Двери - Лого
Search

Годинама РБМ (Рудник бакра Мајданпек) испушта у реку Пек отпадне и отровне воде.


       Доласком Кинске компаније, испуштање отпадних и отровних вода у реку Пек је учестало. Давне 2017 године грађани су много пута жалили се надлежном министарству. Добили су одговор да је републички инспектор за заштиту животне средине донео решење да РБМ уради постројење за пречишћавање отпадних вода. После неколико месеци поступајући по жалби грађана, републички инспектор за заштиту животне средине установио је да РБМ није поступио по датом наређењу. Доласком Кинеске компаније у реку је почело много чешће, да не кажемо свакодневно испуштање отпадних и отровних вода. Колико је чује, кинеска компанија планира да повећа скоро дупло производњу сировине бакра.

Већи део насеља општине Кучево, Голубац и Велико Градиште која се налазе у близини реке Пек има рени бунаре који су близу реке Пек и на тај начин се снадбевају пијаћом водом. Волуја са својим засеоцима, Нересница са својим засеоцима, варош Кучево, део Каоне, Турија, Сена, Љешница, Српце, Мустапић, Раброво, Клење, Душманић… Све до уливања реке Пек у Дунав. Мали број насеља општине Кучево има воду из брдовитих предела, Раденка, Дубока, Шевица, Ракова Бара, Кучајна и остала места која су у брдима и тако на неки начин заштићена. У делу општина Голубац и Велико Градиште, становништво се интезивно бави пољопривредом и већина њих користи бунаре који се налазе у непосредној близини реке Пек.

На жалбе грађана изашла је једна телевизија и снимила репортажу о томе да је вода за пиће у Кучеву здрава. Надлежни из ЈКП одговорно тврде да се пет рени бунара, иако су близу реке Пек, снадбева водом која долази са брда. Ранијих година када би била несташица воде у Кучеву. ЈКП би преграђивало реку Пек, наводно тако би све повећао ниво воде у рени бунарима. Један део Кучева снадбева се водом са „Бањског водовода“ природним путем, вода долази са брда. Ту су изгледа проблем дотрајале цеви, кажу азбесне. ЈКП је ранијих година доста уложило у замену дотрајалих цеви, постваљање нових посуда за одлагање смећа и покушали су кроз неки пројекта да врше рециклажу смећа. Годинама се у посебне кавезе одлаже пластична амбалажа, коју пресују и даље продају.

Пред десет година постојао је пројекат заштите реке Пек, добијени новац, око 150.000 евра надлежни су утрошили на предавања, путовања и слично. Планирано је да се један објекат у Великом Градишту оспособи за лабораторију. Шта је ту учињено, нико од грађана не зна.

Општина Кучево нема решен проблем одлагања смећа, нема рециклажу истог. Годинама уназад прављене су анализе, пројекти за регионалне депоније.

 

Двери Кучево

Будите у току!

Пратите нас на друштвеним мрежама: