Dveri na okruglom stolu o informacijama od javnog značaja

Okruglom stolu, koji je organizovalo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, učešće su uzele i Dveri, smatrajući ovu temu veoma važnom za građane Srbije.

Narodni poslanik Dveri i član Odbora za ljudska prava, Marija Janjušević istakla je da se slaže sa primedbom eksperta SIGME (Support for Improvement in Governance and Management) da izbor Poverenika za informacije od javnog značaja prostom većinom u Narodnom parlamentu nije dobar, jer u odlučivanju ne učestvuju proporcionalno sve parlamentarne stranke, već najčešće vladajuća većina, pa će tako biti veoma teško obezbediti da Poverenik bude politički nezavisan.
„Nedavno smo u Narodnoj skupštini republike Srbije imali sličan primer, kada je izabran Zaštitnik građana, koji je u potpunosti pod kontrolom režima. Uostalom, u Srbiji trenutno umesto da Narodna skupština vrši svoju kontrolnu ulogu nad izvršnom vlasti, u praksi se dešava sasvim suprotno. Slažem se da predviđene kazne za skrivanje i nedostavljanje informacija od javnog značaja treba da ostanu u članu 47 i 48 Nacrta, jer Javna preduzeća se češće odlučuju da plate kaznu, nego da dostave informacije. Znamo da se direktori javnih preduzeća isključivo biraju po političkoj liniji, pa smatram da je dobro da imaju i ličnu odgovornost, da im se izriču i mandatne kazne ali i druge ozbiljnije zakonske mere.“ – rekla je Janjušević.


„Očigledno je da građani nemaju poverenja u državu. Cilj države mora biti da motiviše građane da se to poverenje vrati. Ovaj zakon je jedna od mogućnosti za to i trebao bi da bude u funkciji onih koji će ga koristiti, a to su građani Srbije, koji ne smeju biti žrtve loše administracije i ne primenjivanja zakona u praksi. Ako građani vrate poverenje u državu i državne institucije, tada će se svi osećati sigurnije, a sigurnost je u ovom trenutku veoma potrebna za razvoj stabilne i zdrave porodice u Srbiji“ – rekao je Radoš Pejović, predsednik Saveta za porodicu i socijalna pitanja Srpskog pokreta Dveri.
Javnoj raspravi je pored Transparentnosti prisustvovalo još 30 organizacija civilnog sektora, a svi prisutni složili su se da su najveće manjkavosti novog Nacrta zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja to što je predviđena mogućnost pokretanja Upravnog spora u članu 27. Nacrta i što se iz institucija obaveznih da pruže informacije od javnog značaja izuzimaju društva kapitala, bez obzira ko je njihov član ili akcionar, što se odnosi na član 3. Nacrta. Javna rasprava o ovom Nacrtu traje do 19. aprila tekuće godine.


 

Informativna služba Dveri