Директор тржног центра “Променада“ Борис Стевовић од почетка дезинформише јавност, односно прећуткује битне чињенице од значаја за статус тржног центра у грађевинском смислу.

Цео град “и два села више“ зна како је изграђен овај тржни центар и под чијим патронатом је, у овом грађевинском статусу, пуштен у рад. Оно што је најважније је да је без сагласја струке прикључен на градски систем канализације. Све је то “одрадила“ Управа за урбанизам, издавши привремену грађевинску дозволу са трогодишњим важењем, на шта се све инфраструктурно даље наслонило.

Главни проблем су подземне воде. Законом о комуналним делатностима није утврђено нити дозвољено пречишћавање или одвођење подземних вода.

Члан 3. Закона о комуналним делатностима дословно каже да „Комуналне делатности из члана 2. став 3. овог закона обухватају:  2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.“…

Нигде слова ни помена о подземним водама, које су у посебном третману. Дакле, није допуштено подземне воде ни у ком погледу испуштати у систем јавне градске канализације.

Овде имамо класичан случај кршења Закона од стране јавних градских институција, пре свих Градске управе за урбанизам, а све уз  налог Српске напредне странке и Милоша Вучевића. Наравно, све то зна Борис Стевовић, па рачуна – може му се.

У изјави коју преноси портал “021“ Стевовић ту незаконитост прећуткује, и проблем демагошки своди на „…мање недостатке установљене у локалима“. И не само то. Јавност до дан данас није обавештена о томе о каквим се енормним количинама подземне воде ради, како је регулисана наплата канализације, а нарочито по ком основу. Све то мора да буде јасно и јавно, јер се ради о добрима у општој употреби, њиховој заштити, а тиче се и питања режима јавних финансија. Ако би цена одвођења само подземних вода (а небитно је да ли су прерађене) на месечном нивоу била у реду величине 600 – 800.000,00 динара, онда се може замислити које количине се свакодневно изливају у “потпалубље“ овог новосадског Титаника. Грађани Новог Сада имају право да знају пуну истину о томе, како не бисмо за коју годину, за почетак, тамо имали гараже у којима плутају аутомобили. О каснијем могућем неминовном слегању тла на Лиману, као и о угрожености система канализације, да се и не прича. Прича Бориса Стевовића о тренутној сигурности у контролисању подземних вода је тренутна.

Грађани још увек не знају ни о каквој се фирми, која је власник, објекта Променада ради. То је фирма „NEPI Real Estate Project One d.o.o.“ Београд. A овлашћени заступници и сувласници фирме су Costin-Marius Barbu, Tudor-Andrei Radu и Vlad-Razvan Sin, сви из Румуније. Седиште фирме је у Амстердаму (Холандија), улица Claude Debussyiaan број 7, 1082 Amsterdam, према званичним подацима из регистра АПР-а.

ГрО Двери Нови Сад

Фото: gradnja.rs