Случај урушавања изузетно лепе и културно историјски важне куће у улици Васе Стајића 7, о коме пишу и неки новосадски медији, a која је подигнута 1925. године за официра Живорада Јовановића и директора Бачке кредитне банке и која се већ годинама полако урушава – добар је пример како се објекти који су под заштитом државе или Завода за заштиту споменика културе, олако препуштају запуштању и урушавању, све у складу са алавим оком инвеститора.

     Имамо низ таквих примера, почев од старих тршчара у улици Краљевића Марка, Зграде старе Комуналне банке или некадашње кафане „Бела лађа“.

Поставља се питање да ли је што хитније потребно изменити оне законске одредбе које одређују улогу Завода за заштиту споменика културе као и јасно дефинисати буџетску улогу града на чијој се територији налази одређени објекат? Овакве декларативне улоге Завода који пара нема, града који се служи изговорима о буџетским проблемима и немањем наменских средстава за ту улогу и на крају власницима који немају новца да реконструишу објекат или виде много већу зараду у томе да за рушење продају другима, а онда свесно допуштају урушавање објекта, је игра која се мора законски спречити.

Ако је објекат под заштитом – онај ко га је ставио под заштиту дужан је да га одржава у складу са важећим пројектом и никакви изговори о немогућности договора са власником не могу бити алиби за могуће манипулативне радње које смо већ имали прилику да видимо у претходном периоду. Чак и ако је неко купио објекат да би га свесно препустио даљем урушавању због много веће зараде дизањем вишеспратнице, мора законским путем бити одвраћен од таквих намера.

Власт која очигледно више воли бетон и бехатон, могла би више да користи буџет за очување културно-историјског наслеђа, а мање за мешетарење са инвеститорима. Немојте мислити да сте овакав вид манипулације са културно-историјским и архитектонским наслеђем ви измислили, јер и у Европи је то давно покушано, али Европа је јасно рекла НЕ оваквом силеџијском понашању. Не девастирајте даље Нови Сад – то је град и наших предака, а биће и наших потомака!

 

ГрО Двери Нови Сад

Извор фото: 021.rs