Dveri: Novi zakoni u službi partijskog zapošljavanja i daljeg dodvoravanja Evropskoj uniji

Dveri se odlučno suprostavljaju svim instrumentima partijskog zapošljavanja i upliva stranačke pripadnosti u javnu upravu i daljem dodvoravanju Evropskoj uniji.

Predlog zakona o nacionalnoj akademiji za javnu upravu smatramo lošim, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima, a ono što posebno ističemo je da se ova dva predloga dopunjuju kada je reč o nameri partijske kontrole javne uprave. Iz tih razloga suprostavljamo se ideji o osnivanju Nacionalne akademije za javnu upravu i ovom Predlogu zakona u celini.


Smatramo da bi usvajanje ovakvih Predloga zakona imalo smisla u državama poput Švajcarske, Norveške ili Velike Britanije, u kojima su državna i javna uprava kvalitetno uređene i razvijene, te  služe svojoj svrsi. Međutim,u Srbiji danas ovakav zakonski predlog služi jedino za zaokruživanje partijskog monopola i dominacije SNS-a i SPS-a prilikom partijskog zapošljavanja u državnom aparatu.


Kada je reč o akreditaciji programa i sprovodilaca obuka, isti predstavljaju mehanizam za postavljanje politički podobnih kadrova. Akreditacija je način da se prilikom obuka, ocenjivanja i sertifikacije favorizuju partijski kadrovi na račun kvalitetnih nestranačkih kadrova iz državne uprave.


Ova država počiva na stručnim kadrovima koji rade za male plate, u teškim uslovima i pod stalnim pritiskom upravo onih koji su partijski kadrovi na rukovodećim mestima.


Predviđenim zakonom direktor Nacionalne akademije ima preširoka ovlašćenja. Ili vas možda mi nismo dobro shvatili, te će Aleksandar Vučić, pored mesta Predsednika države i de facto Predsednika Vlade, koordinatora svih službi bezbednosti i predsednik SNS-a obavljati i funkciju direktora Nacionalne akademije.


Dveri se protive i Predlogu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju sa postojećim rešenjima predlagača, jer je, kao i uostalom kada je reč o većini drugih zakonskih predloga vladajuće većine u poslednjih 5 godina, glavni razlog donošenja usklađivanje sa EU regulativom. Posle skoro 6 godina naprednjačke vlasti, ne možemo a da se ne zapitamo da li imaju nešto drugo da ponudite građanima Srbije i državi Srbije, osim neprestanog štancovanja propisa čija je jedina svrha da ih briselski činovnici potapšu po ramenu.


Nametanjem EU regulative u potpunosti se izgubila uloga Narodne skupštine, kao predstavničkog tela građana Srbije, čija je uloga da kvalitetnim zakonskim rešenjima uređuje pitanja od značaja kako za državu i njeno uređenje, tako i za život građana Srbije.


Kako Republika Srbija već 17 godina putuje i nikako da stigne u Evropsku uniju, a nedavno smo od predsednika Evropske komisije Žan-Klod Junkera obavešteni da će Srbija možda do 2025.godine ući u Evropsku uniju, svi su izgledi da nikada ni neće ući ili će se EU do tad reformisati ili prestati da postoji. Kada je već prepisana EU regulativa, logično je da ovaj prepis propisa počne da se primenjuje u Srbiji od onog trenutka kada Republika Srbija postane punopravan član Evropske unije, što se, a to znamo svi, i gospodin Junker, neće dogoditi nikada.


 


Informativna služba Srpskog pokreta Dveri