Dveri podnele prigovor na odbijanje tužilaštva da pokrene postupak protiv Vulina

Rešenjem VJT odbačena je krivična prijava koju je lider Dveri podneo 09.04.2019. godine protiv Aleksandra Vulina zbog izjave da se zalaže za „razgraničenje sa Šiptarima, i to što pre“, a Obradović je podneo prigovor na ovo rešenje.

Marija Janjušević je podsetila da je Obradović podneo krivičnu prijavu protiv Vulina zbog izvršenja krivičnih dela Priznavanje kapitulacije ili okupacije iz čl. 306 KZ-a, Ugrožavanje teritorijalne celine iz čl. 307. KZ-a i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz čl. 309. st1. KZ-a.


Smatramo da je u rešenju tužilaštva šturo objašnjeno da Vulin nije učinio navedena krivična dela, bez dublje analize onoga što je ministar izjavio.


Neverovatna je činjenica da tužilac ministra odbrane smatra kao nedovoljno relevantnu ličnost, jer kaže: „da njegovo potpisivanje akta o kapitulaciji, odnosno priznavanje kapitulacije ili okupacije, ima neki značaj za onoga u čiju se korist vrši, mora ga druga strana prihvatiti kao ličnost kompetentnu da se izjasni o kapitulaciji ili okupaciji.“


„Smatramo da je ovo Rešenje VJT nepravilno i prigovorom tražimo da se ono poništi i da se izda nalog javnom tužiocu da pokrene krivični postupak protiv Vulina. Sada čekamo da vidimo da li će tužilaštvo i sudstvo početi da rade svoj posao ili će ostati sluge Aleksandra Vučića i njegove veleizdaje“ – rekla je Janjušević.

 


Info služba Dveri