Против Факултета друштвених наука, који се налази у саставу Универзитета Привредна академија из Новог Сада, Српски покрет Двери је поднео пријаву Просветној инспекцији. У име Двери, пријаву је поднела председница Савета Двери за уставна питања, правду и законодавство, адвокат Маја Митић.

     Пријава Просветној инспекцији је поднета јер Факултет друштвених наука (ФДН) нема уверење о акредитацији, а без тог уверења, сходно одредби члана 52. Закона о високом образовању, не може вршити упис студената. Иако не поседује уверење о акредитацији, ФДН је започео упис студената за нову 2020/2021. академску годину. Сходно томе, сам упис студената на овај факултет је противзаконит и тражимо његово поништавање.

 

Иако на сајту ФДН-а стоји натпис „Акредитовано“, то је само још један покушај овог новог СНС факултета да јавност доведе у заблуду. То значи да постоји дозвола за рад, али она није исто што и уверење о акредитацији и на основу те дозволе није могуће уписивати студенте.

Надамо се да ће просветна инспекција поступити у складу са законом и прописима и да ће умањити штету коју овај факултет наноси, пре свега, студентима како би исти имали прилику да упишу студије на неком другом факултету који поседује уверење о акредитацији.

     
Инфослужба Двери