Dveri: Ugašeno je srpsko pravosuđe na Kosovu i Metohiji

Pozivamo sve Srbe koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i one koji su raseljeni u centralnoj Srbiji, da podignu svoj glas protiv pogubne politike koju Aleksandar Vučić sprovodi na Kosmetu preko svog ličnog emisara Marka Đurića i tzv. Srpske liste koja sramno učestvuje u radu ilegalnih organa u Prištini.

Odbor Srpskog pokreta Dveri za AP Kosovo i Metohiju-pod okupacijom, upoznaje srpsku javnost sa najnovijim poniženjem koje je priredio veleizdajnički režim Aleksandra Vučića.

Naime, poslednja odluka i naredba režima usmerena je na gašenje srpskog pravosuđa na Kosmetu počev od dana 24.10.2017. godine kada bi srpske sudije i javni tužioci trebalo da polože zakletvu pred ilegalnim organima u Prištini, što je direktna posledica privatnih političkih pogodbi oličenih u tzv. Briselskom sporazumu kojim se, između ostalog, i srpsko pravosuđe integriše u ilegalno pravosuđe Prištine.

Najoštrije osuđujemo gašenje još jednog od stubova državnosti i države Srbije na Kosmetu, protivno Ustavu Republike Srbije i Rezoluciji 1244 SB UN. Niko ne poseduje takvu vlast, niti je dobio mandat od građana da političkim odlukama sprovede samoukidanje, negaciju i povlačenje državnih organa Republike Srbije sa teritorije AP Kosovo i Metohija.

Umesto prekida briselskih pregovora, poništavanja svih briselskih sporazuma, zahteva da se pitanje Kosmeta vrati u SB UN i sankcionišu svi koji su učestvovali u veleizdaji, lični režim Aleksandra Vučića nastavlja sprovođenje veleizdaje ukidanjem srpskih sudova i javnih tužilaštava na Kosmetu.

Pozivamo sve Srbe koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i one koji su raseljeni u centralnoj Srbiji, da podignu svoj glas protiv pogubne politike koju Aleksandar Vučić sprovodi na Kosmetu preko svog ličnog emisara Marka Đurića i tzv Srpske liste koja sramno učestvuje u radu ilegalnih organa u Prištini.

U suprotnom, daljim gašenjem institucija države Srbije na Kosmetu, opstanak srpskog naroda i države će biti doveden u pitanje, a lični režim Aleksandra Vučića snositi odgovornost za novi talas seobe Srba sa Kosova i Metohije.

.

Odbor Dveri za AP Kosovo i Metohiju