Српски Покрет Двери поводом Закона о утврђивању порекла имовине сматра да је исти још само један покушај да се законским решењем избегне стварно решавање проблема.


     Наиме, Закон не утврђује тачне критеријуме у погледу начина утврђивања незаконито стечене имовине нити предвиђа начин и поступак како исту чињеницу утврдити.

Једино рационално решење јесте да за утврђивање незаконито стечене имовине буду предвиђене скале прихода у појединим професионалним делатностима, буду утврђени реални и очекивани приходи и стечена имовина упореди са напред утврђеном основицом за ту врсту делатности. Компаративна законодавства познају таква решења као јако ефикасна, пре свега законодавства развијених западних земаља.

Затим, закон се не сме односити на грађане, већ јавне функционере и са њима повезана лица у крвном или тазбинском сродству.

Става смо да се мора одредити тачно временско важење Закона, обзиром да је углавном спорна основаност тзв. стицања „првог милиона“ или моменат првобитне акумулације капитале.

Мишљења смо да треба увести и посебно кривично дело неоснованог обогаћења са статусом службеног или повезаног лица као условом инкриминације.

Такође, треба одредити и специјалног тужиоца који ће се бавити тим питањем, терет доказивања треба да буде на државним органима, а предвидети и ефикасне мере наплате пореза на екстрапрофит.

На тзв. обичне грађане треба примењивати и даље Закон о пореском поступку и администрацији.

Сматрамо да је свако решење ван ових принципа само и искључиво законодавна козметика без жеље да се уђе у срж проблема.
 

Гордана Церовић и Миленко Пауновић
Чланови Савета Двери за уставна питања, правду и законодавство