Дана 30.9.2020. године осванула је вест у медијима да је Факултет друштвених наука са седиштем у Београду, дана 28.9.2020. године добио акредитацију високошколске установе и акредитацију основних академских студија Економија, основних академских студија Дигитилани медији и комуникације и акредитацију мастер академских студија Економија и мастер академских студија Дигитални медији и комуникације. Дакле, Национално тело за акредитацију  је издало уверење о акредитацији у року од два месеца од предаје захтева за акредитацију. Дозволу за рад Факултет је добио маја 2020. године.

     Као што је познато, овај факултет је доспео у жижу јавности у другој половини августа пошто је упис студената на ову високошколску установу без уверења о акредитацији доведен  у питање. Наиме,  Бошко Обрадовић, председник Српског покрета Двери изнео је оправдану сумњу да факултет има само дозволу за рад, а врши незаконити упис студената обмањујући јавност да је реч о акредитованој установи.

Српски покрет Двери је упутио захтев Просветној инспекцији дана 3. септембра 2020. године да утврди чињенично стање и забрани упис студената на неакредитовану установу, сходно законским прописима, па је послао и ургенцију Просветној инспекцији и Кабинету министра и Сектору за високо образовање дана 15. септембра 2020. године. Председник Српског покрета Двери се обратио и председнику САНУ са циљем да се предузму мере ради спречавања деградирања већ ослабљеног високошколског система Србије. Свима је јасно да није реч о политичком захтеву, нити некаквом скупљању политичких бодова, већ о потреби да се делује против корупције, против свега лошег што уназађује систем високог образовања наше државе.  Српски покрет Двери се бори против лажних диплома и плагираних доктората, то је саставни део програмске оријентације Покрета, јер сматра да се тиме руинира цео систем. Образовање је темељ друштва, те је врло разумно било очекивати неслуговање режиму и задовољавање партијских апетита, већ одговарајућа критичка реакција свих саучесника у овом срамном подухвату.

Уместо да Просветна инспекција поступи у складу са Законом о просветној инспекцији по поднетом захтеву и Ургенцији, те забрани упис на Факултет друштвених наука, Национално тело  за акредитацију је, у врло брзом временском интервалу, донело уверење о акредитацији високошколске установе и студијских програма партијског факултета, не одговоривши на захтев Српског покрета Двери упућеног 22.9.2020. године којим се тражио Извештај НАТ-а у погледу препоруке за почетну дозволу, као ни на друга питања која се тичу компетенције наставника и референци за избор у звање наставника који треба да изводе наставу. Такође је под велом тајни и уговор о закупу простора у згради Јавног предузећа СДПР, Булевар уметности 2 а.

Напомињемо да је акредитација по хитном поступку последица притиска партијских структура на Национално тело за акредитацију које се оглушило о свој примарни задатак, а то је поштовање стандарда и процедура и унапређивање квалитета високог образовања, а не његовог урушавања.

Сматрамо да је овим урушен углед овог тела и високог школства, а посебну одговорност за то сносе проф. др Јелена Кочовић, директор НАТ-а и проф. др Сима Аврамовић, председник УО НАТ-а, као и чланови комисије који су ставили свој потпис на извештај о акредитацији.

Напослетку може се рећи да сви они, на одређени начин,  учествују у образовном злочину.

Гордана Маринковић Савовић
Председник Савета Двери за образовање и науку