Ivan Kostić: Mandić i Knežević doživljavaju istu sudbinu kao Marko Daković pre 100 godina

Kao što je veliki borac za ujedinjenje Srbije i Crne Gore Marko Daković bio žrtva montiranog Bombaškog procesa 1908. godine kojeg je u jeku svoje autokratije i diktature vodio Kralj Nikola protiv slobodoumne crnogorske omladine, tako su danas Andrija Mandić i Milan Knežević žrtve velike antisrpske histerije u Crnoj Gori i diktature Mila Đukanovića

Današnje bezumlje i vlastoljublje vladajućeg režima u Crnoj Gori je kopija zadnjih godina vlasti Kralja Nikole. Izgleda da svaki vladar koji vlada toliko dugo kao Kralj Nikola i Milo Đukanović, na kraju upadne u ozbiljnu paranoju bojeći se neminovnog gubitka vlasti.


I tada su ljudi, a prvenstveno mladi ljudi, protestovali protiv autokratskog režima Kralja Nikole i zalagali se za veći stepen demokratije. I tada su ljudi buntovali protiv pasivizma Kralja Nikole u borbi za što čvršću saradnju sa bratskom Srbijom.


Ni posle 100 godina stvari u Crnoj Gori se ne menjaju. Opozicija i danas protestuje zbog istih stvari. Diktature i antisrpske kapanje!


Juče je u tom sveopštem ludilu u Crnoj Gori, morala čak da se oglasi i ispostava NATO pakta-američka ambasada u Podgorici i javno podrži montirani proces protiv prvaka srpske opozicije i ostalih optuženih. Naravno, sve u cilju razbijanja jedinstva srpskog naroda na Balkanu!


Iako je i pre 100 godina vođa bunta protiv Kralja Nikole, Marko Daković, bio osuđen na smrt za montiranu aferu Bombaški proces, on je vrlo brzo posle par godina, dočekao da vidi slobodu i ujedinjenje Srbije i Crne Gore.


Nadam se da će i danas „zatočnici“ kosovskog i svetosavskog zaveta u Crnoj Gori Andrija Mandić i Milan Knežević vrlo brzo postati barjaktari slobode u Crnoj Gori, koja će se vratiti zavetu svojih predaka i ponovo postati SRPSKA SPARTA!

 


Ivan Kostić

Narodni poslanik